ANTI-KRIMINAL

Donose neustavan i diskriminatorski Zakon o eksproprijaciji !

FBiH rizikuje masovne tužbe bespravnih graditelja

Piše: Centar za istraživačko novinarstvo

Novi zakon o eksproprijaciji je nepravedan prema građanima Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH), a stručnjaci kažu da će, ako dođe do njegove primjene, državni budžet pretrpjeti velike gubitke zbog tužbi građana.

Zakon koji je Predstavnički dom Parlamenta FBiH usvojio krajem prošlog mjeseca omogućava vlasnicima bespravno izgrađenih stambenih objekata na Koridoru 5c i trasama autocesta Tuzla-Brčko-Orašje i Tuzla-Žepče novčanu naknadu zbog rušenja.

Zakon o dopuni zakona o eksproprijaciji

Ona će biti isplaćena u visini građevinske vrijednosti objekta. Ostali građani u FBiH to pravo ne mogu ostvariti.

Naknada se isplaćuje samo za bespravno izgrađene stambene objekte koji su podignuti do 31. decembra 2010. godine, što znači da na obeštećenje ne mogu računati vlasnici poslovnih objekata. U zakonu još stoji da ovo pravo imaju vlasnici onih objekata koji na toj adresi imaju prijavljeno mjesto prebivališta.

Objašnjenje za donošenje ovakvog zakona Vlada FBiH nalazi u činjenici da su mnoge izbjeglice i raseljena lica gradili kuće na ovoj trasi u ratnom i poratnom periodu. Vlada, također, podsjeća kako u to vrijeme nije bilo efikasne intervencije nadležnih institucija, zbog čega su napravili izuzetak, obezbijedivši tim licima naknadu.

Prijedlog Zakona o dopuni zakona o ekspropriaciji uz obrazloženje

Goran Brkić, pomoćnik direktora Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, koji je učestvovao u tehničkoj izradi ovog zakona kazao je novinarima Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) iz Sarajeva da je Vlada pokušala riješiti ovaj problem kako bi se cijeli projekt izgradnje autoputa mogao nastaviti.

Međutim, on dodaje i da je ovakav zakon pogodan za kritiku, jer se vlasnik bespravno izgrađenog objekta bilo gdje drugo na prostoru FBiH može žaliti na diskriminaciju.

Ensad Karić, direktor Javnog preduzeća Autoceste FBiH, kaže da su predložili ovu dopunu zakona kako bi se ubrzao proces izgradnje autoceste. Za izgradnju su uzeti krediti Evropske banke za obnovu i razvoj i Evropske investicijske banke od 255 miliona eura.

Karić je rekao da se u trenutku potpisivanja ugovora o kreditu Vlada obavezala da će isplatiti nadoknade vlasnicima kuća koje je neophodno srušiti, iako tada još nije postojao zakon koji je odobravao takvu nadoknadu.

“Četiri godine smo izgubili zato što su svi govorili kako to ne može”, kaže Karić i dodaje da je bio šokiran kad je vidio da se od 2008. godine čeka na realizaciju dobijenih kreditnih sredstava.

Međutim, stručnjaci se ne slažu sa ovim načinom rješavanja problema. Adil Lozo, advokat koji se bavi imovinskim pravom i zastupnik u Parlamentu FBiH, je glasao protiv ove dopune. On kaže da se takav diskriminirajući zakon ne treba primjenjivati.

Lozo objašnjava da će svaki građanin koji se na sudu suprotstavi primjeni ovog zakona sigurno dobiti slučaj. Kaže da će državnom budžetu biti nanesena velika šteta ako se on bude primjenjivao.

Amandman poslanika Adila Loze

Besim Mehmedić, zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo (KS) te nekadašnji premijer KS-a i ministar prometa i komunikacija FBiH, rekao je CIN-u da je ovaj zakon nonsens, jer pomaže jednoj grupi građana, a ne i cijeloj populaciji.

Sadašnji ministar Enver Bijedić nije bio dostupan za komentar.

Zakon čeka potpis predsjedavajućeg Denisa Zvizdića, te će nakon toga biti objavljen u Službenim novinama, čime će započeti njegova primjena.

Objavljeno: 11.3.2012. godine

Izvor:

http://www.cin.ba/Stories/AdHoc/?cid=1058,2,1

24. Marta 2012. Posted by | Uncategorized | Komentariši

Zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine !

Predstavljen zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine

ČETVRTAK, 22 OŽUJAK 2012 15:34

 

Picture_010_copy_copy
Foto: Žurnal, arhiv

 

Na današnjoj sjednici Vlade Federacije BiH u Sarajevu prezentiran je Radni tekst zakona o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom i prekršajem u FBiH u vezi sa čime je ministrima dat rok od 15 dana za sugestije i prijedloge za eventualne “popravke” zakonskog teksta.

Radi se o tekstu zakona koji je sačinila radna grupa formirana od Ureda federalnog premijera, a koji korespondira s programskim i strateškim opredjeljenjima Vlade FBiH i stranaka-potpisnica Platforme, koje čine vlast u FBiH.

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić podsjetio je na namjeru Federalne vlade da se donošenjem spomenutog zakona osiguraju odgovarajući mehanizmi koji će pravosudnim institucijama omogućiti efikasniju borbu protiv organiziranog kriminala, posebno u segmentu oduzimanja protuzakonito stečene imovine.

Nikšić je nakon prošle sjednice Vlade najavio da će na godišnjicu formiranja federalne vlasti predstaviti tekst zakona kojim bi se mogla oduzimati nelegalno stečena imovina. Ovo je bilo jedno od najvažnijih predizbornih obećanja SDP-a i Vlada FBiH sada žuri da što prije proslijedi tekst zakona Parlamentu FBiH na usvajanje nakon što je zakon bio zaboravljen godinu dana. Zakon se ponovo našao u središtu pažnje javnosti nakon jučerašnje konferencije za novinare na kojoj je Željko Komšić, član Predsjedništva i potpredsjednik SDP-a, zatražio da se što brže usvoji ovakav zakon i počne sa oduzimanjem imovine od kriminalaca te najavio da će se on više angažovati na usvajanju ovog teksta.

Nikšić je na pres-konferenciji, upriličenoj u pauzi sjednice Vlade FBiH, istaknuo očekivanje da će se prezentiranim zakonom eliminirati pravne praznine u postojećem zakonodavstvu, te na jedinstven način urediti predmetna materija, uključujući i neposrednu primjenu instituta oduzimanja protupravno stečene imovinske koristi.

Zakon, kako je kazao, predviđa strožije mjere za privremeno i trajno oduzimanje imovine stečene krivičnim djelom, kako od osumnjičenih, tako i od trećih osoba na koje je ta imovina, eventualno, prenijeta, a sve radi predupređivanja situacija i primjera iz prakse da određene osobe, za koje se zna da imaju ogromnu imovinu, u zemljišnim knjigama nisu evidentirane kao vlasnici.

Zakon je baziran na načelu “nulte tolerancije” i primjenjivat će se na sva krivična djela propisana krivičnim zakonodavstvom, s akcentom na organizirani, privredni kriminal, korupciju i trgovinu narkoticima.

Ponuđeni zakonski tekst sadrži odredbe o provođenju finansijskih istraga kao ključnog segmenta na planu prikupljanja dokaza te postupaka radi oduzimanja protuzakonito stečene imovine.

U tom kontekstu, premijer Nikšić smatra da će biti potrebno razmotriti i mogućnost ustanovljenja agencije u FBiH koja bi, eventualno, bila u sklopu tužiteljstva, te koja bi bila angažirana na suzbijanju organiziranog kriminala i krupcije po uzoru na USKOK iz susjedne Republike Hrvatske.

(zurnal.info/Fena)

 

24. Marta 2012. Posted by | Uncategorized | Komentariši