ANTI-KRIMINAL

Iskustva iz Republike Srbije ! Kako zaštititi uzbunjivače?

 

Kako zaštititi uzbunjivače?

Srbija još nema adekvatnu zaštitu uzbunjivača, osoba spremnih da prijave korupciju ili zloupotrebu u firmi i okruženju. U borbi protiv korupcije neophodno da društvo shvati koliko je važno da insajderi progovore, ocenjuju stručnjaci.

Stručna javnost ocenjuje da je, osim mnogih propisa koje treba usvojiti, neophodno da društvo shvati koliko je, u borbi protiv korupcije, važno da insajderi progovore. Međutim, Srbija još nema adekvatnu zaštitu uzbunjivača, osoba spremnih da prijave korupciju ili zloupotrebu u firmi i okruženju.

Takvi insajderi najčešće su izloženi osudi i šikaniranju, mnogi izgube posao, a onda godinama na sudu traže svoja prava.

Kad je prvi srpski uzbunjivač, uz pomoć poverenika za informacije, došao do listinga sa naplatnih rampi “Puteva Srbije” i otkrio milionsku korupciju, 50 ljudi završilo je u zatvoru, a on je ostao bez posla.

“Takvog sam sklopa, tako sam izgrađen da mene nepravda mnogo boli, i ja se protiv toga borim, ali na tom putu ja sam mnogo toga prošao i ništa nije lepo”, rekao je Goran Milošević.

U Srbiji ima ljudi koji prijave krađu u firmi, zagađenje životne sredine ili slično, ali procena je da bi ih bilo više da su prihvaćene preporuke Grupe zemalja za borbu protiv korupcije kako zaštiti takve osobe.

“Nije dobro da se mi kao država uzdamo u ličnu hrabrost i lične motive. Ljudima treba obezbediti minimum sigurnosti, bar da su sigurni da neće trpeti sankcije zbog toga što su učinili nešto dobro ako već neće biti nagrađivani”, rekao je poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić.

Afera antikorupcijske agencije u Rumuniji

Za razliku od Srbije, susedna Rumunija, već pet godina, ima zakon o zaštiti uzbunjivača i oko 200 prijavljenih korupcija. U žiži javnosti trenutno je grupa od 20 insajdera koji su, upravo u agenciji koja treba da se bori protiv korupcije, otkrili korumpirano rukovodstvo.

“Zanimljivo je videti, unutar jedne antikorupcijske agencije, sukob između uzbunjivača i rukovodstva agencije. Videćemo kako će se na kraju završiti, slučaj je na sudu, ali možda će to biti veoma važan slučaj koji će uticati na kompletnu državnu upravu”, naveo je Kodru Vrabie iz Transparentnosti Rumunije.

Prema njegovim rečima, čitava ideja o uzbunjivanju jeste u motivaciji takve osobe da uradi pravu stvar.

Britanija spada u red zemalja koje su najbolje rešile zakonsku zaštitu uzbunjivača.

“Od početka 1993. godine, imali smo 18.000 poziva uzbunjivača i sve ih je više, u proseku oko 2.000 godišnje, a trećina njih prijavlila je korupciju u zdravstvu”, rekla je Frančeska Vest iz Public concern at work.

Prema njenim rečima, za Srbiju je bitno da obezbedi zakonsku zaštitu uzbunjivača, ali komletna kultura treba da podržava dobre namere, jer ni najbolji zakon neće učiniti da bude siguran onaj koji javno progovori na radnom mestu.

Stručna javnost ocenjuje da bez posebnog zakona koji izuzima od krivične i druge odgovornosti osobu koja razotkrije korupciju, nema efikasne borbe protiv te pojave.

Predlažu da se u isto vreme izmene i mnogi propisi o radu, državnim službenicima i o pristupu informacijama od javnog značaja.

 

 

Izvor:

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/733522/Kako+za%C5%A1tititi+uzbunjiva%C4%8De%3F.html

29. Marta 2012. Posted by | Uncategorized | Komentariši

Uzbunjivači u grčevitoj borbi protiv nepravde.Sistemsko zlostavljanje porodice Cvetić.

Sistemsko zlostavljanje porodice Cvetić

MOBING …

Danas u Srbiji prosvetni radnik sa 30 godina radnog staža može da dobije otkaz, a da na njegovu žalbu povodom uručenog rešenja od strane direktora o prestanku radnog odnosa ne želi da reaguje ni Prosvetna inspekcija, ni Ministarstvo rada, ni tužilaštvo, ni Sindikat prostvenih radnika Vojvodine…

mobing01

Svetlana Cvetić, nastavnica matematike i predsednica školske sindikalne organizacije, članice Sindikata prosvetnih radnika Vojvodine, dobila je 8. februara 2008. godine rešenje o prestanku radnog odnosa u Osnovnoj školi „Branko Radičević“ u Čenti, opština Zrenjanin. Ovo rešenje joj je na hodniku uručila direktorka škole, Vladana Mihajlović.
Direktorka Vladana Mihajlović je godinama zloupotrebljavala službeni položaj čineći fizičku, psihičku i materijalnu štetu zaposlenima. Navodimo najbitnije zloupotrebe službenog položaja od strane direktorke sa kojima su bili suočeni zaposleni u OŠ „Branko Radičević“ u Čenti:
– Jedan od načina za kažnjavanje neposlušnih radnika bilo je sastavljanje rasporeda časova na takav način da radnik provede i po dvanaest sati na radnom mestu, iako tog dana ima samo tri ili četiri časa u nastavi.

– Zaposleni su uslovljavani da na relaciji Zrenjanin – Čenta i Čenta – Zrenjanin putuju isključivo autobusima preduzeća Autobanat. Radnici su bili prinuđeni da i po par sati čekaju autobus propisanog prevoznika, iako je linija frekventna i prometna.
– Direktorka je tražila putne karte da bi se uverila da su radnici koristili Autobanatov prevoz, a u slučaju da su izgubili putnu kartu za taj dan, radniku je plaćana polovina autobuske karte. Ukoliko su želeli da na vreme stignu kući, radnici su bili finasijski oštećeni i morali su da dofinansiraju svoja putovanja.

– Nastavnom osoblju je oduzimana norma časova bez rešenja sa obrazloženjem. Radnici su disciplinski kažnjavani bez osnova, i to samo ako se suprotstave direktorki.
– Direktorka je primoravala radnike da potpisuju ugovore sa lažnim iznosom primljene plate i govorila im da ukoliko odbiju da potpišu neće dobiti platu.
– Direktorka je odbijala da potpiše pojedinačni kolektivni ugovor sa radnicima već je nudila posebne Ugovore o uređivanju međusobnih odgovornosti, prava i obaveza koje je isključivo koristila da bi kažnjavala one radnike koji su bili nepodobni i neposlušni.
– Potraživala je od radnika lične karte i žiro račune koje radnici imaju u pojedinim bankama, iznuđujući svojeručne potpise na praznom papiru, uz pretnje da ako to ne urade neće primiti platu. Radnici su ovakvo kriminalno ponašanje direktorke prijavili nadležnim prosvetnim organima.
– Direktorka je na svoju ruku donosila odluke o oduzimanju razrednog starešinstva, bez saglasnosti nastavničkog veća.
O ovim zloupotrebama od strane direktorke obevešetena je prosvetna inspekcija (opštinska, a zatim pokrajinska, pa republička), kao i Ministarstvo prosvete, Ministarstvo rada zapošljavanja i socijalne politike, ali nikakve mere nisu preduzete. Jedan od inicijatora prijava, kao i javnog prozivanja direktorke putem štampe (Press, Blic, Dnevnik, Večernje Novosti, Politika…) bila je i Svetlana Cvetić, koju je direktorka disciplinski kažnjavala, oduzimala joj razredno starešinstvo i normu časova bez obrazloženja, po pomenutom principu.
Neki od poslednjih sukoba između direktorke i Svetlane Cvetić nastupili su zbog bojkotovanja seminara pod nazivom „Komunikacija i tolerancija“ kao i postavljanja pitanja ko je seminar akreditovao i dozvolio tako sraman program gde su nastavnici sa povezom preko očiju hodali po školi, izgovarali imena egipatskih bogova, izvodili rituale sa tzv. „svetom vodicom“, pravili padobrane za kokošija jaja pa bacali ta ista jaja kroz prozor škole, provlačili se kroz mrežu od kanapa koja je nazivana paukovom mrežom… Normalno je bilo da se radnik zapita koja je svrha takvog programa koji seminar propagira. Produbivši sukobe između direktorke i zaposlene Svetlane Cvetić, seminar je otvorio brojna nedovršena pitanja o svrsi pojedinih aktivnosti nastavnika koje je direktorka podržavala i propagirala.
Ne želeći da odgovara na pitanja i odbijajući da daje bilo kakva objašnjenja, direktorka je izražavala sve veće neprijateljstvo prema Svetlani, koje je kulminiralo činom uručenja otkaza zaposlenoj.
Direktorka u rešenju o prestanku radnog odnosa iznosi lažne navode da je Svetlana 13. juna 2007. upućena na vanredni lekarski pregled u Dom zdravlja u Zrenjaninu, a iz priloženih dokumenata se vidi da to nije istina. Svetlana Cvetić je dostavila lekarsko uverenje urednog nalaza koje je izvadila u Medicini rada u Novom Sadu, ali to lekarsko uverenje direktorka nije prihvatila. Naime, direktorka je insistirala na donošenju lekarskog uverenja isključivo iz Doma zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ u Zrenjaninu iako na zahtevu za dostavljanje lekarskog uveranja, radi popunjavanja personalne dokumentacije, nije navedena zdravstvena ustanova u kojoj bi bilo „poželjno“ obaviti lekarski pregled. Svetlana Cvetić je predala lekarsko uverenje prilikom zapošljavanja, jer se zaposlila putem konkursa, a ne sporazumnim prelaskom iz jedne škole u drugu. Takođe, Svetlana osnovano sumnja da je direktorka namerno uklonila njeno lekarsko uverenje iz personalne dokumentacije, kako bi mogla da sprovede svoje namere i otpusti je. Naime, još je šestoro radnika, pored Svetlane, trebalo da dostavi lekarsko uverenje radi popunjavanja personalne dokumentacije. Trošak za obavljen lekarski pregled snosio je sam radnik, a ne školska ustanova. Radnik je sam mogao da odabere zdravstvenu ustanovu u kojoj će obaviti pregled. Direktorka je prihvatala lekarska uverenja koja su radnici donosili iz drugih škola u kojima su bili zaposleni, ali nije želela da prihvati Svetlanino lekarsko uverenje iz Novog Sada. Mesecima je insistirala da Svetlana donese lekarsko uverenje iz navedene zdravstvene ustanove u Zrenjaninu.
Novembra meseca 2007, direktorka je čak uplatila Svetlani lekarski pregled u Domu zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ u Zrenjaninu. Ovo je učinila isključivo zbog toga što u toj ustanovi rade lekari koji u dosluhu sa direktorima pojedinih škola proglašavaju „neposlušne“ radnike radno nesposobnim, za šta postoje i dokazi. Svesna da direkorka namerava da nađe bilo kakav izgovor za davanje otkaza, Svetlana je potražila savet od pravnika i predsednika Sindikata prosvetnih radnika Vojvodine, Miodraga Protića. Postupajući u skladu sa dobijenim savetom, ona je odbila da se podvrgne lekarskom pregledu u Domu zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ u Zrenjaninu, jer je dana 22. juna 2007. na vreme predala lekarsko uverenje urednog nalaza koje je tadašnji pravnik škole primio i potpisao, za šta postoji i dokaz.
Na kraju, 8. februara 2008, između dva školska časa, direktorka je na hodniku škole Svetlani uručila rešenje prestanku radnog odnosa.
Nakon izostanka reakcija Ministarstva prosvete i Ministarstva rada, Svetlana je odlučila da pokrene sudski proces protiv škole i direktorke, a vođenje procesa poverila je advokatu Miloradu Mićeviću iz Zrenjanina. Ovaj advokat je propustio rok podnošenja tužbe (petnaest dana od uručenja otkaza) i godinu dana lagao Svetlanu da je radni spor u toku i da će presuda biti doneta u njenu korist. U međuvremenu, Svetlana je saznala da je advokat izgubio spor zbog nepodnošenja tužbe na vreme i na sve načine je pokušavala da od advokata dobije dukumenta da bi se proverila da li je to istina. Nakon brojnih insistiranja i obraćanja pisanim putem, advokat Mićović Milorad je rekao Svetlani da je slučaj izgubljen i da „sada radi šta god hoće“.
Svetlana podnosi krivičnu prijavu protiv advokata i škole zbog zloupotrebe položaja i moguće saradnje i dogovora direktorke škole i advokata. Prijavu podnosi Osnovnom i Višem tužilaštvu u Zrenjaninu gde dobija odgovor da je njena prijava neosnovana iako je nudila i dokaze i svedoke, ali je tužilaštvo više puta odbijalo saradnju i odgovore slalo bez obrazloženja. Slična situacija se dogodila i sa Apelacionim sudom u Novom Sadu.
Kriminalno ponašanje advokata Milorada Mićovića prijavljeno je Advokatskoj komori Vojvodine decembra 2009, ali do danas Svetlana Cvetić nije dobila nikakav odgovor, iako im se obraćala u više navrata. Nakon toga, obratila se i Advokatskoj komori Srbije koja je u više navrata uputila dopis AKV-u da odgovori Svetlani Cvetić povodom prijave podnete protiv advokata.
Svetlanin suprug Miladin ostao je bez posla nekoliko godina ranije, a kada je i ona dobila otkaz, egzistencija cele porodice dovedena je u pitanje. Svetlana i Miladin Cvetić bili su primorani da se bore za golo preživljavanje.
Miladin počinje da taksira na ralaciji Novi Sad – Zrenjanin, kao neregistrovani taksista. Grupa lokalnih kriminalaca počinje da mu iznuđuje reket u visini od 100 do 500 evra mesečno. U međuvremenu, usled međusobnih sukoba, ova grupa reketaša podelila se na dve grupe, pri čemu jedna grupa počinje da spaljuje vozila onih vozača koji plaćaju reket drugoj grupi. Dana 15. septembra 2009. godine, spaljen je automobil porodice Cvetić, njihov poslednji izvor prihoda. To je bila kulminacija, nakon godine i po dana tokom kojih su Cvetići bili izloženi pretnjama, ucenama i torturi od strane lokalnih kriminalca.
Nakon što im je automobil spaljen, odlučili su da ceo slučaj prijave policiji koja je došla da obavi uviđaj. Međutim, do danas nisu dobili nikakvu povratnu informaciju od načelnika Policijske uprave Zrenjanin, Bojana Markovića, inspektora Nenada Kerleta i požarnog inspektora Nenada Marjanskog kojima su se obraćali u više navrata. Porodica Cvetić prijavila je pretnje, fizički napad, reketiranje i paljevinu. Nakon toga, obraćaju se i republičkom MUP-u, kome se žale i prijavljuju policijske inspektore koji su bili zaduženi za slučaj kao i načelnika PU Zrenjanin, ali od šefa Biroa, Svetlane Tratar, dobijaju odgovor da je njihova prijava neosnovana.
Pozivamo sve koji žele da pomognu u borbi za vraćanje Svetlane Cvetić na posao, da stupe u kontakt sa nama. Takođe, pozivamo da nam se jave i oni koji imaju slične probleme kao Svetlana, kako bismo pokušali da se zajedničkim snagama izborimo za pravdu.
Kontakt telefon: 0631554734

Izvor:

http://www.kps.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=610:sistemsko-zlostavljanje-porodice-cvetic&catid=2&Itemid=101

29. Marta 2012. Posted by | Uncategorized | Komentariši

Samo 20% korupcionaških istraga završi potvrđenim optužnicama ! Na sceni je nedostatak volje da se BiH uhvati u ozbiljnu borbu protiv korupcije !

Veoma ozbiljan problem u Bosni i Hercegovini jesu slabi rezultati u suzbijanju korupcije u društvu. I na tome polju ova zemlja pobija neslavne rekorde, pa nije teško zaključiti da su od koruptivnih segmenata društva lošije samo ovdašnje pravosudne institucije.

Pripremila: Vildana Kurtić
28.03.2012 21:49

Slika

Među najvećim korupcijskim aferama u Bosni i Hercegovini svakako su one u kojima su na optuženičkoj klupi sjedili Dragan Čović, Nedžad Branković, Edhem Bičakčić, Ramiz Džaferović, Milorad Dodik. I svi su na našim sudovima oslobođeni optužbi ili su istrage prekinute zbog nedostatka dokaza.

Ni deklarativno opredjeljenje za Evropsku uniju nije bilo dovoljno za hvatanje koraka s regijom. Donedavno najmoćniji političar u susjednoj Hrvatskoj Ivo Sanader na optuženičkoj je klupi zbog niza afera. Hrvatski Uskok pokazao je da ima nulti stepen tolerancije za korupciju. Bosanskohercegovačko pravosuđe pokazuje nešto sasvim drugo: da Bosna i Hercegovina gaji kulturu nekažnjavanja korumpiranih političara. Samo dvadesetak posto istraga završi potvrđenim optužnicama.

SlikaSlika

Postotak se smanjuje kako se krivični proces bliži kraju. Broj osuđujućih presuda gotovo je simboličan. Uglavnom je riječ o niskorangiranim državnim službenicima, dok krupni korupcijski skandali ostaju samo to – skandali.

“Korupcija pogađa sve, time što čini svakodnevni život skupljim, obezvređujući naporan rad poštenih ljudi i nagrađujući one koji krše pravila kako bi ostvarili ličnu korist. U zemlji u kojoj vladavina zakona, niko, ni predsjednici, ni ministri, ni policijski zvaničnici, ni gradonačelnici, niti bilo koji vladini zvaničnici, niko nije iznad zakona”, poručio je nedavno ambasador SAD-a u BiH Patrick Moon.

Bosna i Hercegovina je kao jedan od uvjeta iz Brisela formirala Agenciju za prevenciju korupcije, koja nikada nije profunkcionirala. Još jedan primjer samo deklarativne spremnosti politike za obračun s korupcijom.

“Godine 2009. osnovana je agencija, 20 mjeseci kasnije imenovano je rukovodstvo, to rukvodostvo je u zakonskom roku dostavilo pravilnik i evo četiri mjeseca čekamo”, navodi Sead Lisak, direktor Agencije za prevenciju korupcije BiH.

Hrvatska je dobila zeleno svjetlo za ulazak u Evropsku uniju tek nakon što je zatvorila posljednje pregovaračko poglavlje – pravosuđe. Dok se na optuženičkim klupama nisu našli političari i biznismeni godinama sakriveni iza svojih funkcija, napredak ove zemlje ka EU često je bio na klimavim nogama. Isti put je pred Bosnom i Hercegovinom.

Federalna.ba – VIDEO

PRAVDA ZA DENISA
nevenkagaragic

Izvor:

http://forum.pravosudje.ba/viewtopic.php?f=28&t=362&st=0&sk=t&sd=a&sid=0b4126ae760d76ae98bddfd2b91e73c3&start=610

 

29. Marta 2012. Posted by | Uncategorized | Komentariši

Goran Zubac, novi direktor SIPA-e za “Dnevni avaz”: Kriminalne grupe imaju krakove u političkim strukturama

Grupe kriminalaca pronalaze karike u institucijama, koje bi se trebale baviti borbom protiv kriminala

Autor Semira DEGIRMENDŽIĆ | Objavljeno 29.03.2012. u 06:10

Zubac: Pojedinci mogu dobiti bitku, ali ne i rat protiv policije

Zubac: Pojedinci mogu dobiti bitku, ali ne i rat protiv policije

Organizirani kriminal najveća je opasnost po bh. građane, zbog čega će Državna agencija za istrage i zaštitu biti udarna pesnica u borbi protiv tog zla, izjavio je u intervjuu za “Dnevni avaz” Goran Zubac, novi direktor SIPA-e. On naglašava da je ključ borbe protiv organiziranog kriminala presijecanje veza tih grupa s pojedincima iz vlasti i sigurnosnih struktura.

– Samo uz njihovu podršku kriminalci mogu uspješno djelovati – kaže Zubac, koji najavljuje odlučnu borbu protiv takvog kriminalnog djelovanja.

Velika očekivanja

Nedavno ste preuzeli funkciju. Kakvo ste stanje zatekli u ovoj agenciji?

– Velika je odgovornost, ali i izazov biti na čelu Agencije čija je osnovna zadaća borba protiv najtežih krivičnih djela kao što su organizovani kriminal, terorizam, trgovina ljudima, finansijski kriminal, i od koje cjelokupno društvo mnogo očekuje. Prvih dana, između ostalog, sagledavao sam stanje u Agenciji, analizirao postojeću organizacionu shemu, materijalno-tehničku opremljenost i kadrovsku popunjenost SIPA-e.

Agencija ima sposobne, obučene kadrove te potencijale da ispuni svoju zakonsku ulogu, što potvrđuju i brojne uspješne akcije koje su pripadnici SIPA-e proveli. Vjerujem da je dobra saradnja unutar Agencije, ali i saradnja s drugim institucijama ključna za pružanje adekvatnog odgovora na sve bezbjednosne izazove, odnosno za efikasno suprotstavljanje svim oblicima kriminala.

Koji će biti Vaši prioriteti u radu?

– Beskompromisno suočavanje s gorućim problemima svih građana BiH, a to su organizovani kriminal, terorizam, pranje novca i drugi teški oblici finansijskog kriminala! Da bismo efikasno odgovorili na ove izazove, Agenciju moramo kadrovski i materijalno-tehnički jačati te unaprijediti postojeću saradnju s državnim agencijama, kantonalnim i entitetskim policijama te drugim institucijama. Samo na ovaj način možemo biti servis građanima i efikasno se suprotstaviti navedenim oblicima kriminala.

Smatrate li da SIPA ima dovoljnu podršku nadležnih institucija kada su u pitanju materijalna sredstva, tehnička podrška, zakonska rješenja…

– SIPA će imati svu potrebnu podršku nadležnih institucija koja se odnosi na njeno materijalno-tehničko jačanje, ali i donošenje zakonskih rješenja neophodnih za efikasno funkcionisanje. Posebno sam ohrabren nakon nedavno održane sjednice Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost BiH, gdje su svi predstavnici političkih partija jasno i glasno stavili do znanja da osuđuju teroristički napad na Ambasadu SAD-a u BiH, koji je nanio ogromnu štetu našoj zemlji. Siguran sam da će svim agencijama za provođenje zakona, uključujući i SIPA-u, pružiti svu podršku u stvaranju sigurne BiH.

Borba s organiziranim kriminalom i korupcijom u svim segmentima društva jedan je od najtežih zadataka nadležnih institucija. Koliko SIPA ima uspjeha u borbi protiv ovog zla i koliko taj uspjeh zavisi od ostalih karika u lancu odgovornosti u odnosu prema korupciji?

– Organizovani kriminal izuzetno je opasan, opasniji je od ostalih krivičnih djela koja čine pojedinci. Kriminalni akt pojedinca, bez obzira na to koliko je težak i složen, uključujući i njegove posljedice, nema toliku težinu i nije društveno opasan kao krivično djelo organizovanog kriminala koje čini udružena grupa ljudi radi sticanja protivzakonite koristi.

Organizovane kriminalne grupe imaju jasne strukturalne oblike subordiniranog sistema i, što je najvažnije, koristeći se ucjenama i korupcijom prema određenim pojedincima i grupama ljudi koji se nalaze u sistemu, odnosno čija je zadaća zakonito postupanje i borba protiv kriminala, nastoje doći do informacija, zaštite, podrške, a samim tim protivzakonito ostvariti svoj cilj i materijalno se okoristiti.

Kako organizovana kriminalna grupa raste i kako jača njena ekonomska moć, tako rastu i njeni apetiti, a to su uticaj na javni, ekonomski i politički život. Dakle, ako se organizovane kriminalne grupe ne sasijeku u korijenu, svojim rastom i jačanjem postaju još opasnije po građane i kompletan sistem, a to se moglo pratiti iz ranijih praksi kako u našoj tako i u drugim zemljama.

Ko je glavni bos

Zašto do sada većina građana nije vidjela rezultate te borbe, iako su institucije i prije Vašeg dolaska imale tu obavezu?

– Opasnost predstavljaju grupe koje su dobro organizovane i imaju komandu, u kojima se zna ko je glavni bos u lancu. Oni rade po unaprijed dobro razrađenom planu, ali da bi bili uspješni, moraju i pronalaze karike u institucijama i pojedincima koji bi se trebali baviti upravo borbom protiv kriminala. Samo uz njihovu podršku kriminalci mogu uspješno djelovati.

Ali, kao što sam rekao, organizovane kriminalne grupe imaju krakove u bezbjednosnim i političkim strukturama, a uspjeh u borbi protiv organizovanog kriminala upravo će zavisiti od raščišćavanja njihovih ljudi u bezbjednosnim strukturama i presijecanja tih krakova.

Pojedine konstatacije koje se mogu čuti u javnosti, da policija nije organizovana, da bolje sarađuju kriminalci i da su bolje organizovani, nisu tačne. Policija je sposobna, obučena i opremljena da se suprotstavi svim vidovima kriminala. Pojedinci mogu dobiti bitku, ali ne i rat protiv policije. Policija i sistem uvijek su jači i iznad bilo kojeg pojedinca i grupe.

Nadate li se podršci i drugih struktura u tome?

– Kada govorimo o organizovanom kriminalu i korupciji, SIPA nema alternativu i mi ćemo biti udarna pesnica i beskompromisni kada je u pitanju borba protiv ovih vrsta kriminala. Nećemo imati dilemu kako postupati ko god je zagazio u najteža krivična djela. Međutim, sav posao i borba s kriminalom ne završavaju se policijskim djelovanjem.

Ova borba mora se nastaviti provođenjem aktivnosti tužilaštava i sudova, koje u sinergiji moraju rezultirati osuđujućim presudama, i to je ono što građani i mi očekujemo. Ako zakaže jedna karika u lancu policija-tužilaštvo-sud, ne možemo imati očekivani rezultat. Dakle, u narednom periodu kroz različite oblike aktivnosti ostvarit ćemo još tješnju saradnju s tužilaštvima i sudovima, što je i naša zakonska obaveza.

Neću podleći pritiscima

Očekujete li političke pritiske i kako ćete na njih odgovoriti?

– Lično, kao direktor, neću dozvoliti bilo kakvo ponašanje kako unutar Agencije tako ni izvana koje može narušiti integritet i profesionalnost SIPA-e. Kao legalista, poštovat ću sve ono što je zakonito i radit ću na rješavanju, a ne stvaranju problema. Ne očekujem političke pritiske, a i ako ih bude, na meni neće ostaviti traga.

Učimo od svjetskih eksperata

– Treba biti realan i uvažiti i trenutnu ekonomsku situaciju i budžet institucija. Svjesni smo da i mi moramo dijeliti sudbinu ostalih u BiH i kao realni ljudi, u okviru mogućeg i raspoloživog, izvući maksimalno iz svojih redova i građanima predstaviti konkretne rezultate. Osim toga, SIPA ima zavidnu podršku i međunarodnih institucija, prvenstveno ICITAP-a i EUPM-a, u vidu obuke i materijalno-tehničkog opremanja. Imamo sreću što učimo od najboljih evropskih i svjetskih eksperata i njihovih bogatih iskustava – kaže Zubac.

 

Izvor:

http://www.dnevniavaz.ba/vijesti/intervju/87442-goran-zubac-novi-direktor-sipa-e-kriminalne-grupe-imaju-krakove-u-politickim-i-sigurnosnim-strukturama.html

29. Marta 2012. Posted by | Uncategorized | Komentariši

Američki ambasador u BiH i uzbunjivači protiv korupcije u BiH na istom putu, borba protiv korupcije !

Moon: Korumpirani zvaničnici moraju biti agresivno procesuirani, a njihova imovina zaplijenjena
SAD je osudile stotine izabranih zvaničnika koji su zloupotrebljavali svoj položaj, rekao je Moon

Autor Redakcija | Objavljeno 29.03.2012. u 10:11

Ambasador SAD u BiH Patrick Moon

Ambasador SAD u BiH Patrick Moon

Sjedinjene Američke Države snažno podržavaju jačanje vladavine prava i pravosudne institucije na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, izjavio je u Sarajevu ambasador SAD-a u BiH Patrick Moon, obraćajući se sudionicima dvodnevne obuke tužilaca pod nazivom “Procesuiranje slučajeva korupcije”, koji je sponzoriralo Ministarstvo pravde SAD-a.
– Tužioci u Bosni i Hercegovini imaju vitalnu ulogu u borbi protiv korupcije, a u BiH ne smije opstati kultura nekažnjavanja za korupciju, poručio je Moon.
Moon je pohvalio dosadašnji rad tužilaca, ponudivši im snažnu američku podršku u nastojanjima da iskorijene korupciju u BiH.
– Korumpirani zvaničnici moraju biti agresivno procesuirani, a njihova nezakonita zarada mora biti oduzeta i zaplijenjena. Razumijem da se suočavate sa velikim izazovima u borbi sa korupcijom i da to uključuje političke pritiske, kao i to da građani nisu spremni da prijave korupciju i svjedoče u takvim slučajevima. No, ne smijete popustiti pred frustracijom i odustati od borbe protiv korupcije. BiH nije jedina zemlja koja ima problema sa korupcijom. Sve zemlje se suočavaju sa tim problemom, a ni SAD nisu izuzetak, kazao je Moon.
U tom kontekstu, ambasador Moon pozvao je Vijeće ministara BiH da osigura sredstva za rad Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, potcrtavajući značaj jačanja institucionalnog i zakonskog okvira u borbi protiv korupcije u BiH.
On je rekao da su SAD u proteklim godinama osudile stotine izabranih zvaničnika koji su zloupotrebljavali svoj položaj u privatne svrhe kao i građana koji su nezakonito plaćali mito javnim zvaničnicima.
Poručio je da SAD snažno podržavaju takva nastojanja te istaknuo vitalnu ulogu koju tužitelji na svim nivoima u BiH imaju u suzbijanju korupcije.

Izvor:

http://www.dnevniavaz.ba/vijesti/iz-minute-u-minutu/87481-moon-korumpirani-zvanicnici-moraju-agresivno-biti-procesuirani-a-njihova-imovina-zaplijenjena.html

 

29. Marta 2012. Posted by | Uncategorized | Komentariši

Dnevni avaz: “Na današnjoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH bi trebao biti razmatran i zakon o reviziji privatizacije, koji amnestira ratnu prizvatizaciju” !

NAPOMENA: Diskriminatorski zakon koji može biti apelacijom oboren na Ustavnom sudu ! (Besplatan pravni savjet).

Autor A. DUČIĆ – I. TREPALOVAC | Objavljeno 29.03.2012. u 06:18

Dom naroda FBiH

Prijedlog zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama FBiH, koji će se danas naći na dnevnom redu sjednice Doma naroda Federalnog parlamenta, selektivno je i manjkavo zakonsko rješenje, koje legalizira najveće privatizacijske pljačke počinjene tokom agresije na našu državu, smatraju brojni sagovornici “Dnevnog avaza”.

Opiranje lobija

Delegati Doma naroda danas će se izjašnjavati o zakonskom prijedlogu koji je 27. jula 2010., uoči općih izbora u BiH, usvojio bivši saziv Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, a izradila ga tadašnja Vlada Mustafe Mujezinovića.

Tim aktom nije obuhvaćena provjera svih privatizacija, uključujući i tzv. Markovićevu, što je predviđao nacrt tog zakona iz 2008. i 2009. godine, a što su tražili sindikati, radnici i javnost. U tom periodu Vlada FBiH je obećala i utvrdila Nacrt zakona koji je predviđao i reviziju za preduzeća koja su privatizirana i prije 1997., odnosno prije donošenja Zakona o privatizaciji FBiH, kao i “superreviziju” već obavljene revizije u preduzećima koja su vršila vlasničku transformaciju na osnovu Zakona o društvenom kapitalu iz 1992. godine.

Podsjetimo, zahvaljujući upravo “Markovićevom modelu”, tajkuni su prisvojili državne kompanije. Selimovići su iz sigurne Češke, dok je Sarajevo gorjelo, vlasnički poklopili “Sarajevsku pivaru”, otimajući državi i narodu milionski vrijednu imovinu uz odobravanje tadašnjih vlasti koje je predvodila Stranka demokratske akcije (SDA). Ta stranka je godinama izbjegavala obaviti reviziju.

No, Vlada premijera Nermina Nikšića odlučila je u parlamentarnoj proceduri ostaviti Mujezinovićev zakon iz kojeg je izbačen ključni dio, čime su pristali amnestirati pljačkašku privatizaciju. Jučer nismo uspjeli dobiti Nikšićev komentar o tome i odgovor na pitanje bježi li na ovaj način njegova Vlada, zapravo, od borbe protiv korupcije.

Izet Žigić, bivši federalni ministar energije, industrije i rudarstva, izjavio za “Dnevni avaz” da je on predlagao cjelovit zakon koji bi uključivao i reviziju tzv. Markovićeve privatizacije. Veliki dio tadašnje pozicije iz SDA, SBiH i HDZ-a nije to podržao.

Žigić: Predlagao cjelovit zakon

– Nađeni su načini da se to rješenje opstruira, ali tada je došlo do žestokog opiranja privatizacijskih lobija. Sada se nakon dugo vremena ponavlja ista priča – prisjeća se Žigić, koji je, inače, pod velikim pritiscima podnio ostavku u Vladi FBiH te ga je naslijedio kompromitirani Vahid Hećo.

Bivši direktor Agencije za privatizaciju u FBiH (APF) Enes Ganić, također, potvrđuje da sadašnje zakonsko rješenje nije objektivno niti sistematično.

Ganić: Obija nam se o glavu

– Da su htjeli korektan zakon, on bi morao obuhvatiti i ratni period. Posebno je taj period tzv. Markovićeve privatizacije polučio razne probleme i pitanja koja nam se sada obijaju o glavu. Malo je čudno da je taj dio izbačen. Neko je morao svjesno izbaciti taj dio – kaže Ganić.

Novi direktor APF-a Šuhret Fazlić nije želio iznositi svoje mišljenje, s obrazloženjem da nije bio uključen u cijeli proces predlaganja ovog zakona.

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Ismet Bajramović rekao nam je, pak, da su sindikati već odranije iznijeli svoj stav o tome da treba provesti reviziju kompletne privatizacije, a samim tim i tzv. Markovićeve privatizacije.

Nikšić: Zašto nije povukao kriminalni zakon

– Bolje da poslanici amandmanski djeluju, a da mi bilježimo ko je bio protiv zakona i kompletne revizije privatizacije te da im slike lijepimo i počnemo ih konačno javno napadati. Poslali smo upozorenje da smo spremni da prozovemo sve one koji budu rušili zakon, želimo da se napravi kontrola kompletne privatizacije, ni po babu ni po stričevima – ističe Bajramović.

Bajramović: Provesti kompletnu reviziju
Kazniti krivce
Još konkretniji je predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća (ESV) FBiH Edhem Biber, koji potcrtava da revizija privatizacije ne smije izbjeći nijedan period, “jer je uništila veliki broj radnih mjesta i perspektivu većine stanovništva”.

– Jedino kada se provede ta revizija i kazne svi oni koji su oteli od radnika i građana BiH njihovu imovinu, tek tada BiH može uspješno krenuti naprijed – rekao je Biber.

Biber: Ne smije se izbjeći nijedan period
SBB BiH poziva delegate da ne legaliziraju ratnu privatizaciju

U povodu najave da će se na današnjoj sjednici Doma naroda FBiH izjašnjavati o Prijedlogu zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama, SBB BiH upozorio je javnost da se na taj način želi legalizirati ratna privatizacija i pljačka.

– Naime, tim prijedlogom zakona kontroliraju se ugovori koji su pravljeni s agencijama za privatizaciju, a potpuno je izostavljena privatizacijska pljačka kao u slučaju “Sarajevske pivare” ili kombinata “Aluminij”, koju je certificirao Federalni zavod za reviziju, sa prof. Mehmedom Jahićem na čelu, a isti je smijenjen odlukom visokog predstavnika zbog korupcije, a Zavod ukinut. SBB BiH poziva delegate Doma naroda da ne čine izdaju vlastite zemlje i ne popuštaju pod pritiskom državne bošnjačke mafije i tajkuna koji je finansiraju – saopćeno je jučer iz Pres-centra SBB BiH.

Hoće li doći do Zakonodavno-pravne komisije

Zanimljivo je da i Tomo Vidović, poslanik vladajućeg SDP-a u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, smatra da bi se zakonom trebao obuhvatiti cjelovit proces privatizacije, a “pogotovo sve okolnosti u kojima je 1994. godine društvena svojina tadašnjom Uredbom Vlade RBiH pretvorena u državnu, čime je pravo radnika preneseno u ruke političke oligarhije”.

Vidović: Dodatno usaglašavanje

– Očigledno da privatizacija nije mogla biti na takav način koncipirana kao fer i poštena privatizacija. Ali, doći će to na Zakonodavno-pravnu komisiju, tako da ćemo mi cjelovito sagledati zakonska rješenja koja se nude sa stanovišta pravičnosti i zaštite javnog interesa i provodljivosti tog zakona – izjavio je Vidović, koji pojašnjava kako postoji mogućnost da u Domu naroda zakon bude usvojen u različitom tekstu od onog kakav je prošao 2010. u Predstavničkom domu te će, u tom slučaju, akt morati biti usaglašavan.
Selimovići samo u dvije kompanije dužni čak 7 miliona KM poreza!

Koliko su loše privatizacije uništile ekonomske temelje naše države i koliko se pljačka narod, najbolje pokazuje negativan odgovor na zahtjev poslanika SBB BiH da napokon bude skinuta tajna s poreznih dužnika.

O čemu se radi? Primjerice, samo “Sarajevska pivara”, koju je porodica Selimović otela u ratu, dok se Sarajevo branilo u čuvenoj Pofalićkoj bici, od nekada uspješne firme dovedena je na nivo da duguje porez od 2,5 miliona KM.

Selimović: Oteto je prokleto

Istovremeno, nekada superuspješni “Klas”, koji, inače, kao dio državnih robnih rezervi uopće nije smio ići u privatizaciju, Upravi za indirektno oporezivanje BiH duguje po osnovu neplaćenog PDV-a čak 4,5 miliona KM.

Postavlja se pitanje ko ima pravo da milione maraka beskamatno daje Selimovićima za obrt, dok borci uzaludno protestiraju u šatorskom naselju ispred Vijeća ministara BiH, a vlast tvrdi da para nema u budžetu. Očito, para nema u budžetu, ali ih ima u privatnim džepovima, što su omogućile SDA i bošnjačka državna mafija. Da se ne govori o tome kako su u dvije spomenute kompanije – a Selimovići su ih preuzeli više od 100 – uništene hiljade radnih mjesta.
Helez provodi reviziju patriota, a SDP nagrađuje ratne profitere!?

Lagumdžija: Moralni test

Današnja dešavanja u Domu naroda Parlamenta FBiH bit će veliki moralni test za SDP, ali i sve preostale poštene ljude u SDA. Prvo, postavlja se pitanje kako je Federalna vlada uopće mogla poslati kriminalni zakon u daljnju parlamentarnu proceduru ako ga nije razmatrao Predstavnički dom Parlamenta BiH u novom sazivu? To dovodi u pitanje legalnost cijelog postupka.

Drugo, dok SDP-ov federalni ministar za pitanja boraca Zukan Helez energično vrši reviziju ratnih heroja, boraca i šehidskih porodica, njegova bi stranka, ako danas bude glasala za zakon koji će legalizirati nagrađivanje raznih selimovića milijardama maraka državnog novca, došla u situaciju na koju godinama upozorava opozicioni SBB BiH, dakle da je nedopustivo da borci idu na reviziju, a ratni dezerteri i pljačkaši budu pošteđeni i sakriveni.

Kako „Avaz“ saznaje, za kriminalni zakon neće glasati ni dio poslanika SDA. Ne zato što je to Hećino i Silajdžićevo kukavičije jaje novoj vlasti, već zato što su i oni iskreno na strani boraca.

Faksimil Nacrta zakona o reviziji privatizacije koji je 2008. i 2009. predviđao i provjeru pljačkaške privatizacije obavljene po tzv. Markovićevom modelu

Faksimil sadašnjeg skandaloznog Prijedloga zakona, iz kojeg je u tišini izbačen dio da će se revizija obavljati i za ratnu i “Markovićevu” privatizaciju

Izvor:

http://www.dnevniavaz.ba/vijesti/teme/87447-lopovi-selimovici-spasavaju-se-od-revizije-ratne-pljacke-kriminalni-zakon-u-domu-naroda.html

29. Marta 2012. Posted by | Uncategorized | Komentariši

Radnici u odbrani svojih radnih mjesta od korupcionaša i organizovanog kriminala ! Pravo na samoodbranu je temeljno ljudsko pravo ! Radnici se samo brane od kriminalaca i mafije koji im ugrožavaju temeljno ljudsko pravo na život i egzistenciju njih i njihovih porodica!

Radnici Jadrankamena preuzeli upravljanje tvrtkom

Radnici Jadrankamena pokazali su ovih dana koliko su ustrajni u namjeri da spase tvrtku od propadanja i sačuvaju svoja radna mjesta. Njihova borba neprekidno traje od prosinca prošle godine kada su stupili u štrajk zbog dugogodišnjeg sustavnog uništavanja tvrtke kojim je stvoren dug od 150 milijuna kuna, a za što je ogovoran većinski vlasnik, Tuđmanov teniski partner Bruno Orešar, te najave uprave da će otpustiti 83 radnika. Od tada radnici postepeno zaoštravaju i radikaliziraju svoju borbu. Tako je, unatoč prijetnjama otkazima, zaštitarima, policijom i sudskim zabranama koje je inicirala uprava sa Vedranom Vilovićem na čelu, u siječnju ove godine njih dvjestotinjak zauzelo pogone u Pučišćima i Selcima. Posljednji čin radikalizacije borbe dogodio se prije nekoliko dana, 15.3., kada su radnici preuzeli upravljanje tvrtkom. Kako bi spriječili daljnju pljačku tvrtke, radnici kontroliraju otpremanje svakog kamiona koji sa robom odlaze iz tvrtke, a robu isporučuju samo naručiteljima koji su je platili. Kao sljedeći korak već najavljuju osnivanje nove tvrtke sa novim računom koja bi potpuno preuzela proizvodnju i poslovanje Jadrankamena. Kao što se i očekivalo uprava koja zastupa interese Brune Orešara proglasila je ovaj čin ilegalnim te je najavila prijavljivanje ovog slučaja policiji i Državnom odvjetništvu. Možemo konstatirati da se kamen radničkog samoorganiziranja zakotrljao upravo u Jadrankamenu i neće stati dok god cilj ne bude ispunjen, a to je potpuna radnička kontrola nad tvornicom i njezinim poslovanjem. I dok ovih dana svjedočimo očajničkim pokušajima radnika Diokija koji su odlučili, iskustvo je pokazalo, neefikasnom metodom štrajka glađu izboriti svoja prava, ova akcija radnika Jadrankamena trebala bi poslužiti kao primjer, kako njima, tako i svim ostalim opljačkanim i obespravljenim radnicim diljem Hrvatske.

 

Izvor:

http://crvena-akcija.org/index.php/vijesti-515689264/hrvatska/466-radnici-jadrankamena-preuzeli-upravljanje-tvrtkom

 

29. Marta 2012. Posted by | Uncategorized | Komentariši

Privatizacija je pljačka! Agencije za privatizaciju su se pretvorile u leglo kriminala i korupcije !

 

Baš kada se činilo da je utopija modela razvoja temeljenog na rasprodaji svega vrijednog tajkunima i stranim kompanijama doživjela svoj krah čije tragične posljedice možemo svakodnevno gledati na primjerima tvrtki kao što su Pliva, Kamensko, TLOS i Dioki, nova vlada senzacionalno je najavila “drugi val privatizacije” kao čarobno rješenje za spas gospodarstva. Dok su nas do sad uvjeravali da je privatizacija nužnost za tvrtke koje “proizvode gubitke” i prave “teret na proračun”, u novom valu privatizacije namjeravaju prodati upravo one tvrtke koje su najprofitabilnije i koje su najzaslužnije za punjenje tog istog proračuna.

Među tim tvrtkama je i Petrokemija, tvrtka koju su od propasti spasili sami radnici beskompromisnom borbom i koja je upravo zato što nije privatizirana postala jedna od rijetkih uspješnih priča u hrvatskom gospodarstvu. Ovako proturječna politika rasprodaje profitabilnih tvrtki uz istodobno kukanje kako sve slabije punimo proračun može se razumjeti samo ako prepoznamo da iza politike privatizacije stoji isključivo privatni interes sluga kapitala u izravnom proturječju s interesima radničke klase. Nas koji se protivimo privatizaciji pokušavaju uvjeriti da živimo u prošlosti, da je naše protivljenje posljedica “kolektivističkog mentaliteta” koji ne odgovara suvremenoj stvarnosti. Nama se čini da su upravo zagovornici privatizacije ti koji žive u prošlosti. Kada pričaju o tome kako je “država loš gospodar”, izgleda kao da smo vremeplovom otputovali u kasne osamdesete, pa raspravljamo o tome da privatiziramo prvu tvrtku i nemamo pojma što ta privatizacija donosi. A zapravo, kada pričamo o privatizaciji, onda to danas više nisu puste spekulacije, nego iskustvo više od dvadeset godina besramnog osobnog bogaćenja i uništenja industrijskih i drugih poduzeća, gubitak prvo radničkih prava, onda dijela ili čak cijele plaće, a naposljetku i radnih mjesta. Glasnogovornici krupnog kapitala, kao što su razni “analitičari” i posebno Jutarnji list, pokušavaju nas uvjeriti da je pitanje privatizacije čista matematika. Tako je po njima jedino pitanje koje se postavlja može li tvrtka zarađivati više. Iz perspektive javnog interesa pokazalo se da od ogromnih profita koje ostvaruje npr. HT, interes nemaju ni društvo, ni radnici te tvrtke, ali ima strani vlasnik koji te profite iznosi iz zemlje. Mi, koji ne živimo u oblacima praznih fraza o blagodatima slobodnog tržišta, nego u surovoj realnosti tranzicijske pustinje koju je privatizacija ostavila za sobom, moramo si postaviti pitanje: ako su tajkuni i strane kompanije dobri vlasnici, zašto su uništili tolike firme, zašto su nam podijelili tolike otkaze, zašto nas sve više zapošljavaju na određen

o? Ako je iz perspektive privatnog interesa privatizacija dobra prilika, iz perspektive javnog interesa ona je obična pljačka. To je pljačka našeg prošlog rada kojim smo gradili sve te tvrtke koje političari rasprodaju kao svoje vlasništvo. I još važnije, to je pljačka naše budućnosti koju s ovog kriminalnom politikom sigurno nemamo.

 

Izvor:

http://crvena-akcija.org/index.php/akcije-636979685/klasna-borba/470-privatizacija-je-pljacka

 

29. Marta 2012. Posted by | Uncategorized | Komentariši