ANTI-KRIMINAL

Izvršni direktor TIBiH Srđan Blagovčanin: Korupcije je sve više!

 

Blagovčanin: Desetine miliona maraka nestaju
Institucije potpuno ispražnjene od sadržaja, a stvarna moć u rukama nekolicine političkih lidera

Autor Amil DUČIĆ | Objavljeno 19.04.2012. u 06:16

Blagovčanin: Desetine miliona maraka nestaju
Izvršni direktor organizacije “Transparency International BiH” (TIBiH) Srđan Blagovčanin kazao je u intervjuu za “Dnevni avaz” da korupcija nije samo suštinska prepreka provođenju reformi u BiH nego ona prijeti da potpuno uruši sve što je do sada postignuto na planu izgradnje države i institucionalnog okvira.

Bez rezultata

– Da budem potpuno jasan, kada budemo imali situaciju da politički lideri i visokopozicionirani zvaničnici budu procesuirani, moći ćemo govoriti o uspjesima u borbi protiv korupcije – istakao je Blagovčanin.

Međunarodni zvaničnici, od američkog ambasadora Patrika Muna (Patrick Moon) do šefa Delegacije EU u BiH Petera Sorensena, u posljednje vrijeme snažno potenciraju borbu protiv korupcije. Koliko su indikativni ovakvi zahtjevi usmjereni prema bh. vlastima?

– Zahtjevi iz Brisela su jasni, svaka zemlja na putu pridruživanja EU mora pokazati vrlo konkretne rezultate na planu borbe protiv korupcije. To, naravno, znači da niko ne smije biti iznad zakona bez obzira na to koju funkciju obavlja i kojoj partiji pripada. Mislim da više deklarativna opredjeljenja ne znače ništa, neophodni su rezultati u procesuiranju korupcije, posebno one političke.

Samo na papiru

U kojoj je mjeri sistemska korupcija u našoj državi uzela maha?

– Nažalost, relevantna istraživanja pokazuju da je korupcija u BiH postala predominantan model političkih, ekonomskih i ukupnih društvenih odnosa. U tom smislu, najopasniji pojavni oblik je politička korupcija. Dakle, situacija u kojoj su institucije potpuno ispražnjene od sadržaja, a stvarna moć je u rukama nekolicine političkih lidera. Problem je što se situacija s korupcijom, praktično, pogoršava, a posljednjih godina nismo vidjeli da je pravosuđe uspjelo procesuirati ijedan ozbiljniji slučaj korupcije.

Indikativna je i situacija s Agencijom za prevenciju korupcije, koja postoji samo na papiru, ali joj se sistematski onemogućava rad, jer nema ni budžet ni uposlene. To, logično, za posljedicu ima da desetine miliona maraka nestaju nekažnjeno kroz procese javnih nabavki, javne radove, koncesije i direktne transfere iz budžeta, što se čak više ne nastoji ni prikriti.

Protekle sedmice Predstavnički dom Parlamenta FBiH većinom glasova pozicije izjasnio se protiv formiranja istražnog tijela za provjeru poslovanja “BH Telecoma”. Kako to komentirate i kakva se poruka ovim potezom šalje?

– Jasno je da ne postoji spremnost vladajućih partija da se konačno uvede red u poslovanje javnih preduzeća. U pojedinim slučajevima su javna preduzeća potpuno van kontrole institucija i javnosti, što, naravno, ima za posljedicu brojne zloupotrebe koje se u njima javljaju. Pozicije u javnim preduzećima naprosto se nakon izbora kao plijen dijele između partija i zato one lojalnost duguju političkim partijama.

Privatizacijski kriminal mora biti stvar pravosuđa

Kako komentirate usvajanje jedne vrste krnjeg Zakona o reviziji privatizacije za FBiH?

– TIBiH je uvijek bio protiv revizije privatizacije kao procesa koji bi bio vođen od izvršne vlasti. Naprosto, ne postoji nijedan pozitivan primjer uspješne revizije privatizacije bilo gdje u istočnoj Evropi. TIBiH smatra da pitanje zloupotreba u privatizaciji treba prepustiti pravosuđu, koje kao nezavisna grana vlasti ima sve pretpostavke da riješi taj problem. Naša inicijativa u tom pravcu je da se uvede princip da kriminal u procesu privatizacije nezastarijeva.

 

Izvor:

http://www.dnevniavaz.ba/vijesti/intervju/91095-izvrsni-direktor-tibih-srdjan-blagovcanin-korupcije-je-sve-vise.html

 

19. Aprila 2012. Posted by | Uncategorized | Komentariši

“Krivaji” iz Zavidovića kredit od 6 miliona KM !

Na linku:

http://www.klix.ba/biznis/news/odobreno-sest-miliona-km-krivaja-konacno-stala-na-noge/120418093

je obljavljeno da je “Krivaji” odobreno novih 6 miliona KM kredita.

Prema našim sazanjima u pitanju je 6 miliona KM kredita odobrenih od strane Razvojne banke Federacije BiH, sa kamatnom stopom od 3 % , rokom otplate kredita od 5 godina i grejs periodom od jedne godine.

Smatramo da se firma u stečaju ne bi smjela dodatno zaduživati kreditima i da svako novo zaduženje dodatno obezvrjeđuje stečajnu masu a time direktno ide na štetu povjerilaca.Na 125 miliona KM duga “Krivaja” se dodatno zadužuje i sa ovih 6 miliona KM duga.

Takođe treba napomenuti da je jako poražavajuće to da “Krivaja” ni nakon šest mjeseci od ponovnog pokretanja proizvodnje  (koju još nisu na Skupštini povjerilaca odobrili i sami povjerioci jer ista još nije ni održana i upitno je dali će se povjerici složiti sa tim) , poražavajuće je to da “Krivaja” ni nakon 6 mjeseci nije postigla svoju samoodrživot, a što samo pokazuje kolika je nerentabilnost u poslovanju .I činjenica da se plaće isplaćuju daleko ispod zakonske obaveze  je dokaz da “Krivaja” bez odobrenja Skupštine povjerilaca (jer povjerioce još niko ništa nije ni pitao) stvara nove obaveze u vidu razlike u plaćama a time se obezvrjeđuje stečajna masa a što direktno isde na štetu povjerilaca.

Rezultati stečaja će se tek moći nazrijeti (i to samo nazrijeti ko u magli) nakon održavanja izvještajno-ispitnog ročišta i Skupštine povjerilaca na kojoj će se povjerioci izjasniti o eventualnom stečajnom planu reorganizacije i to ukoliko ga ponudi IP”Krivaja” i koliko isti bude kvalitetan ili ne da ga povjerici IP”Krivaja” prihvate ili ne prihvate.Ovih šest miliona KM će poslužiti samo za prvremeno zadržavanje socijalnog mira u IP”Krivaja” i dodatno su obezvrjeđivanje stečajne mase IP”Krivaja” njenim dodatnim zaduživanjem na već postojećih preko 125 miliona KM duga.

Naravno vlast situaciju u vezi sa “Krivajom” predstavlja onakvom kako njoj odgovara i sve svoje pogreške (a pogreška je što je dozvoljen stečaj) u javnosti predstavlja kao uspjeh.Zar stečaj znači uspjeh?Mislimo da to nije nikakav uspjeh? Zar nova zaduživanja “Krivaje” treba da znače uspjeh?Mislimo da to nije uspjeh, posebno iz dosadašnjeg iskustva od posljednih 6 mjeseci neuspjeha u vezi sa pokretanjem proizvodnje.Stanje u “Krivaji” je katastrofalno i strašan neuspjeh.

 

PISANJE MEDIJA:

Razvojna banka FBiH kreditom od šest miliona KM pomaže IP “Krivaja”
Potpisivanje Ugovora na pres-konferenciji, upriličenoj tim povodom pozdravio je premijer Federacije BiH Nermin Nikšić

Autor Fena | Objavljeno 18.04.2012. u 01:59

Razvojna banka FBiH
Ugovor o komisionim poslovima između Federalnog zavoda za zapošljavanje (FZZZ) i Razvojne banke Federacije BiH, koji je u funkciji očuvanja proizvodnog procesa i postojećeg nivoa zaposlenosti u IP “Krivaja” d. o. o. – u stečaju, Zavidovići, potpisan je danas u Sarajevu.

Radi se o ugovoru kojim se regulira implementacija komisione kreditne linije kod Razvojne banke FBiH iz namjenskog depozita FZZZ-a u iznosu od 6.000.000 KM, a u skladu sa Zaključkom Vlade Federacije BiH od 28. marta.

Potpisivanje Ugovora na pres-konferenciji, upriličenoj tim povodom pozdravio je premijer Federacije BiH Nermin Nikšić, podsjećajući da je taj čin rezultat ranijeg dogovora u vezi sa spašavanjem “Krivaje”.

Istaknuo je opredjeljenje Vlade FBiH da se maksimalno angažira na očuvanju svakog radnog mjesta i otvaranju novih, uz ocjenu da model spašavanja nekadašnjeg proizvodnog giganta i brenda kakav je “Krivaja” pokazuje da stečaj ne mora nužno voditi u likvidaciju, nego da može biti i nova prilika.

Premijer Nikšić iskazao je zahvalnost svima koji su doprinijeli rješavanju pitanja vezanih za “Krivaju”, a posebno radnicima koji su potvrdili veliku privrženost vlastitoj kompaniji, te uputio apel da se i grupi radnika koja je, u međuvremenu, ostala bez posla omogući uključivanje u radni proces.

Na značaj očuvanja proizvodnih kapaciteta spomenute kompanije i zaključenog kreditnog aranžmana ukazali su direktor FZZZ-a Kenan Rešo, generalni direktor IP “Krivaja” d. o. o. Suad Džindo i Ramiz Džaferović, predsjednik Uprave Razvojne banke FBiH.

Istaknuto je da je, zahvaljujući programu Vlade FBiH, proces proizvodnje u Krivaji pokrenut te da su u toj kompaniji trenutno zaposlena 1.053 radnika, a da će odobrena kreditna sredstva omogućiti nabavku repromaterijala i daljnju proizvodnju.

Ocijenjeno je da “posao” oko “Krivaje” još nije završen, ali i da ova kompanija ima perspektivu, s obzirom na to da joj se vraćaju raniji kupci te njenu orijentiranost ka izvozu.

U tom kontekstu, spomenute su i ponude za konkretne ugovore, uključujući i posao za izvjesnog francuskog kupca, vrijedan oko 15 miliona eura.

Najavljeno je,da bi nakon danas potpisanog Ugovora, “Krivaji” mogla biti odobrena i nepovratna sredstva od 1,5 miliona KM, namijenjena povezivanju staža za oko 200 radnika koji ispunjavaju uvjete za penziju.

Kreditna linija koja se implementira putem Razvojne banke FBiH podrazumijeva komisioni kredit od 6.000.000 KM, s kamatnom stopom od tri posto i otplatnim periodom od pet godina, uz grejs-period od jedne godine.

19. Aprila 2012. Posted by | Uncategorized | Komentariši