ANTI-KRIMINAL

Sead Lisak, direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije: Korupcija je veliki problem društva

22.4.2012

apik

• Recite nam nešto o Agenciji, kada je nastala i sa kojim problemima ste se do sad susretali? – Agencija je osnovana 2009. godine u decembru. Od njenog osnivanja imali smo velike probleme da bi prije svega imenovali rukovodstvo, a potom da bi i osigurali određene institucionalne kapacitete Agencije kako bi mogla realizovati svoju zakonsku nadležnost.

Od 2009. do avgusta 2011. godine imali smo problem u vezi sa imenovanjem rukovodstva, nije bilo političke volje da se ono imenuje. Potom je bio jedan pritisak od Međunarodne zajednice gdje je imenovanje rukovodstva stavljeno kao prioritet za liberalizaciju viznog režima.
BiH je osigurala tu svoju obavezu na način da imenuje rukovodstvo, međutim od njegovog imenovanja do danas nije se ništa konkretno uradilo. Naime, po zakonom predviđenom roku Vijeću ministara dostavili smo prijedlog unutrašnje organizacije, gdje smo predvidjeli određeni broj izvršilaca koji bi trebali raditi na poslovima iz nadležnosti Agencije, a paralelno sa ovim poslovima radili smo i prijedloge budžeta kako za posljednji kvartal 2011. tako i za 2012. godinu. Definitivno svi u BiH, mislim na agencije na državnom nivou, imaju problem privremenog finansiranja, a poseban problem ima Agencija iz jednog razloga što mi za 2011. godinu nismo planirani u budžetu institucija BiH, tako da je samo ono što smo utrošili u posljednja četiri mjeseca postala osnova budžeta za 2012. Kada smo to podijelili na četiri kvartala, onda smo došli u situaciju da smo za prvi kvartal privremenog finansiranja tokom 2012. imali osigurana sredstva za plate, materijalne troškove i ostale izdatke samo za dva mjeseca. Za mart još nismo osigurali sredstva niti smo mi kao rukovodioci uspjeli da osiguramo sredstva čak ni za svoje plate.

Pritisak na politiku

• Dakle, finansiranje Agencije je na veoma lošem nivou?

– Finansiranje je u ovom trenutku veoma loše i na jedan negativan način se odražava na implementaciju Agencije, s tim da su tu dva faktora bitna, a to je usvajanje pravilnika unutar organizacije i osiguravanje dodatnih sredstava za rad Agencije. Ukoliko dobijemo samo pravilnik bez sredstava, nećemo ništa postići. Pravilnikom stvaramo jednu mogućnost prijema uposlenika, a za njih trebamo osigurati i adekvatan prostor, materijalno-tehničke pretpostavke, za šta nemamo mogućnosti bez budžeta.

• Koje su trenutne aktivnosti Agencije, a šta izdvajate kao dosad najbitnije u svom radu?

– Sve ono što nije iziskivalo posebna finansijska sredstva, a što je menadžment mogao da uradi – mi smo uradili. Prije svega od donošenja podzakonskih akata, da bi osigurali zakonito funkcionisanje Agencije. Posebnu pažnju smo posvetili odnosu i kontaktima sa nevladinim organizacijama. U ovom trenutku koristimo kapacitete nevladinih organizacija i medija da na neki način pravimo blagi pritisak na politiku, na političku volju, da konačno spozna da je Agencija interes BiH, građana BiH i jednim adekvatnim i efikasnim radom ove Agencije moći ćemo da stvorimo jedan ambijent koji su građani i zaslužili.

• Korpucija je i dalje jedan od najvećih problema u našoj zemlji?

– Definitivno, sva istraživanja koja su provedena kako od nezavisnih institucija, međunarodnih, tako i nevladinih organizacija u BiH, prema percepciji građana koja se svakodnevno kroz ankete radi, korupcija je sveprisutna pojava koja narušava osnovna ljudska prava, vrijednosti i slobode i definitivno veliki problem ovog društva. Ako mislimo što prije osigurati efikasnu borbu protiv korupcije, moramo biti svjesni da svi združenim naporima počevši od zvaničnih državnih institucija, preko nevladinog sektora, medija, do građana pojedinačno moramo reći NE korupciji. Korupcija je problem svih nas i ako želimo dobro sebi i budućim pokoljenjima, moramo se efikasnije početi boriti protiv nje.

• Smatrate li da se dovoljno radi na sprečavanju korupcije u državi?

– Tek nakon osiguravanja kapaciteta Agencije, kada provedemo istraživanje i kada dođemo do određenih empirijskih podataka, moći ćemo iznijeti takve podatke. Postoji napor velikog broja agencija koje su zadužene za borbu protiv korupcije, međutim, to su sve ad hoc akcije koje nemaju jedan sistemski karakter, nemaju koordinaciju, a što bi im Agencija trebala osigurati. Tužilaštva svakodnevno podižu optužnice, sudovi sude, međutim, ono što nedostaje jeste jedan sistemski pristup ovom problemu.

Izvor:

http://www.apik.ba/Article.aspx?newsId=255&lang=ba

 

24. Aprila 2012. - Posted by | Uncategorized

Trenutno nema komentara.

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

%d blogeri kao ovaj: