ANTI-KRIMINAL

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i Centar za civilno društvo Kyodo potpisali Memorandum o saradnji

apik

 

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije danas je sa Centrom za civilno društvo Kyodo potpisala memorandum o saradnji, koja će se temeljiti na načelima partnerstva, transparentnosti, odgovornosti i međusobne informiranosti.

Ovim memorandumom ugovorne strane su se obavezale da će kroz redovnu razmjenu informacija i zajedničke aktivnosti posebno sarađivati na realizaciji dijela projekta „Legal Anticorruption Network“, koji provodi Centar za civilno društvo Kyodo uz pomoć Evropske komisije.

Memorandum koji smo potpisali sa Centrom za civilno društvo Kyodo doprinijeće stvaranju boljeg ambijenta za borbu protiv korupcije u BiH, te će pomoći efikasniju provedbu Akcionog plana za realizaciju Strategije za borbu protiv korupcije (2009.-2014.), istakao je direktor Agencije Sead Lisak.
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i Centar za civilno društvo Kyodo ubuduće će jedni drugima pružati ekspertnu pomoć u izgradnji u unaprjeđenju pravnog i institucionalnog sistema u BiH u procesu harmonizacije bh. zakonodavstva sa Konvencijom UN-a protiv korupcije.

Izvor:

http://www.apik.ba/Article.aspx?newsId=251&lang=ba

 

24. Aprila 2012. Posted by | Uncategorized | Komentariši

Ko je jamio – jamio: Preispitivanje privatizacije samo na papiru

Nedjelja, 22 April 2012 12:33 vidiportal.ba Novosti – Društvo

Nekada u svijetu poznati bosanskohercegovački privredni giganti više ne postoje. Ostale su tek u tragovima upravne zgrade i zaboravljeni natpisi. Ove, nekada velike privredne sisteme, sa lica zemlje nije zbrisao rat, nego kriminalna privatizacija.

Da li stvarni pokušaj da se spasi šta je preostalo ili tek predizborni trik, vlasti u Federaciji BiH nedavno su predložile da se u ovom bosanskohercegovačkom entitetu pokuša napraviti revizija ratne i poratne privatizacije. SDP BiH godinama je pokušavala u Parlamentu BiH u proceduru poslati Prijedlog Zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine, ali za to nikada nije bilo dovoljno ruku.

Proces privatizacije u BiH, koji je u zaborav zauvijek poslao i iz poslovnih mapa izbrisao privredne bosanskohercegovačke gigante, poput Energoinvesta, Šipada, Famosa, Hidrogradnje, Vranice, UPI-ja, počeo je začudo najdemokratičnijim modelom koji postoji, principom radničkog dioničarstva 1990. godine, poznata kao „Markovićeva privatizacija“.

Nažalost, rat 1992. godine prekinuo je ovaj proces, ali je otvorio put nekim drugim, poput donošenja zakona kojima je tadašnja društvena svojina proglašena državnom imovinom. Ovi zakoni otvorili su put nekontrolisanoj devastaciji preduzeća i zloupotrebama rukovodećih struktura, koje su dolazile na te pozicije isključivo po volji i za račun političkih stranaka.

Štete se zbog toga mjere milijardama, tvrdi potpredsjednik Udruženja stečanjih upravnika RS, Dušan Kovačević.

„Danas nemate nijednog velikog sistema koji radi i koji bi mogao ići na svjetski tender. Mi kao stečajni upravnici, kada dolazimo u ta privredna preduzeća sada, dolazimo u privredna groblja. To je sve uništeno. Preduzeća su kupovana da bi se došlo do velikih, pravih lokacija, koje su prodavane. Pravljeni su stanovi i razni građevinski objekti na osnovu kojih su faktički zarađivani veliki novci. Odnosno, klat je vo za kilo mesa. Samo luđaci su mogli dovesti neka preduzeća u stečaj, obzirom da nije bilo nikakvog osnova da bi se mogla dovesti u stečaj jer sva ta preduzeća su mogla dalje da rade“, kaže Kovačević.

Kao najdrastičnije primjere loše privatizacije velikih privrednih sistema Transparensy international BiH izdvaja privatizaciju Naftne industriju RS, Rudnika i TE Gacko:

„Na kraju je RS bila u gubitku, po nekim našim okvirnim procjenama, od oko pola milijarde, jer Gasinkor je uplatio samo dio sredstava, dok je odliv kapitala iz RS bio gotovo milijardu KM, da ne govorim o cjelokupnoj transparentnosti i koliko smo mi problema imali da dođemo do samog ugovora o privatizaciji. S druge strane, ni vlasnička struktura kupca nije bila poznata. Sve je to bilo pod nekim velom misterije.“

Brojne nepravilnosti i nezakonitosti uočene su i prilikom privatizacije mostarskog Aluminija, te kompanije Energopetrol iz Sarajeva:

„Potpuno su zaobiđene neke procedure. Recimo u slučaju Aluminija apsolutno je ignorisana Agencija za privatizaciju koja je trebala da sprovede taj postupak, nego je tu oformljena neka ad hoc komisija koja je sve to sprovodila i gdje je bilo unaprijed određeno ko su te firme koje mogu uopšte ući u trku za kupovinu Aluminija. Što se tiče Energopetrola, tu je bio konzorcij Mol i INA. Konzorcij nije uopšte ispoštovao obaveze, posebno kad govorimo o pravima radnika, otpremninama i tako dalje.“

Kupovina za papire

Sredstva plaćanja bili su vaučeri i certifikati dodijeljeni građanima kao moguća kompenzacija za potraživanja po osnovu stare devizne štednje i novac.

Upravo ova vrsta masovne ili papirnate privatizacije nije dala nikakve rezultate, ističe profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Fikret Čaušević.

Privatizacija je poslužila i za pranje prljavog novca, poput bijeljinske Šećerane, kupljene novcem narko bosa Darka Šarića.

„To je u stvari bila zamjena papira za papir. Nije bilo rješavanja suštinskih problema upravljanja preduzećima. To su problemi koji se odnose na zamjenu tehnologije, obezbjeđivanje novih tržišta, umrežavanja preduzeća u ostala tržišta, odnosno direktne kontakte sa zapadnom Evropom. Zbog toga je ta privatizacija dala u osnovi negativne rezultate“, smatra Čaušević.

Takođe, neke manje firme u BiH direktno su prodavane na licitacijama na kojima su učestvovali pojedinci sa sumnjivim kapitalom. Privatizacija je tako povremeno poslužila za pranje prljavog novca, poput bijeljinske Šećerane, kupljene novcem narko bosa Darka Šarića.

Takođe u privatizovanim državnim firmama gomilali su se dugovi prema radnicima, prodavala imovina, a iz aktivnog bilansa prethodno je ispisivana i ona u inostranstvu, poput šuma ebanovine i tisovine na Dalekom istoku i Braziliji, ali i imovina bosanskohercegovačkih preduzeća u susjednim zemljama.

Nedavno je u Federalnom parlamentu propao i pokušaj da se zakonski regulišu i sankcionišu oni koji ne prijavljuju radnike.

„Skoro svaki privatizacijski ugovor na kraju završi kroz stečajni postupak, kroz koji i država i radnici, građani ove države, ostajali bez imovine, bez tehnologije, bez objekata. Rijetke su privatizacije koje su za cilj imale i dovele do toga da se firma stavi na noge, da se krene u osvajanje novih tržišta. Kada imate takvi situaciju, onda je nulti prioritet da zaustavite takav trend i da počnete sankcionisati takve stvari. Kršeći zakone i te obaveze smo došli u situaciju da imamo stotina godina ne uvezanog radnog staža, stotina miliona konvertibilnih maraka ne uvezanog radnog staža. Na evropskom kontinentu živimo a imamo ljude koji rade, a nemaju ovjerene zdravstvene knjižice i ne može dijete odvesti da se liječi“, kaže potpredsjednik Saveza Samostalnih sindikata BiH, Avad Bahto.

Zakon o reviziji privatizacije u RS usvojen je još 2006., a u Federaciji tek nedavno. Predviđeno je osnivanje Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji koja će, u slučaju da utvrdi nezakonitost, poništiti ili ukinuti zaključene ugovora o privatizaciji. Planirano je da nezakonito stečena imovina, koja bude oduzeta pravosnažnom presudom suda, bude predana na upravljanje Vladi Federacije.

Ono što dodatno brine javnost u BiH je da će procesi revizije prerasti u političke obračune između prijašnjih i sadašnjih stranaka na vlasti, upozoravaju u Transparensy international.

Sve ovo šalje negativnu sliku o imidžu zemlje u svijetu, pa tako i ne čudi da BiH, prema podacima međunarodnih finansijskih organizacija, ima najniži procenat direktnih stranih ulaganja u poređenju sa drugim zemljama u tranziciji.

Izvor:

http://www.vidiportal.ba/drutvo/10911-ko-je-jamio–jamio-preispitivanje-privatizacije-samo-na-papiru

 

24. Aprila 2012. Posted by | Uncategorized | Komentariši

Kriminalne privatizacije !

kriminalne privatizacije

21 Apr 2012 Izmijenjeno 17:29 CEST
Bh. sindikati pozdravljaju reviziju privatizacije, kojom su uništeni privredni giganti, a Transparency International upozorava na politički utjecaj.

U Bosni i Hercegovini, gdje hiljade radnika posljednjih godina demonstrira na ulicama zbog izgubljenih prava, najavljeno je formiranje Agencije za reviziju privatizacije.

Kako je iz Sarajeva izvijestio reporter Al Jazeere Sanel Kajan, u poslijeratnoj privatizaciji uništeni su u svijetu poznati bh. privredni giganti, poput Famosa, Hidrogradnje, Vranice, UPI-ja, TAS-a i Sarabona.

Nedjeljko Kovačević, koji je bio jedan od prvih radnika nekad poznate sarajevske tvornice čokolade i kandita Sarabon, danas prodaje cvijeće, dok je nekadašnja tvornica u ruševnom stanju.

„Ja sada pored svoje firme prodajem cvijeće. Nažalost, trebao sam biti tu – u firmi. Jer ova kompanija je zlatna koka. Da smo podmirivali samo Kanton Sarajevo našim proizvodima, ne bismo znali šta s novcem. Sad je ovo napušteno, prazno“, kazao je Kovačević za Al Jazeeru.

‘Cunami mešetara’

Nekada građevinski gigant, GP Vranica danas je u stečaju.

Radnik Vranice Safet Šabota kaže da je u poslijeratnom periodu upitna budućnost svih velikih firmi.

„Došao je kraj svim gigantima, koji sada praktično nestaju. Nekakvi su mešetari došli u ovu zemlju i ovom zemljom haraju kao cunami. Sve jednog giganta su uspjeli da ugase“, tvrdi Šabota.

Transparency International (TI) upozorava da bi procesi revizije mogli prerasti u političke obračune između prijašnjih i sadašnjih stranaka na vlasti.

„Sada raditi reviziju privatizacije je neophodno“, tvrdi Emir Đikić iz organizacije TI.

„Ako je definisano da treba osnovati Agenciju koja bi trebala biti neovisna da zaista bude neovisna i da provodi postupak onako kako je utemeljeno zakonom.“

„Ono što će nam se najvjerovatnije dogoditi, kao i u svemu što nam se dogodilo u dosadašnjem periodu, da će ta agencija biti agencija koja će biti politički imenovana, najvjerovatnije, što budi sumnje da će taj proces revizije privatizacije ići onako kako bi trebao ići.”

Spašavanje preostalih firmi

Sindikati pozdravljaju reviziju privatizacije u Bosni i Hercegovini.

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Ismet Bajramović ističe da više od 70.000 radnika nema povezan staž, najviše zbog privatizacije javnim upisom dionica.

Bajramović smatra da bi se revizijom privatizacije trebala uraditi i analiza o tome šta se još može spasiti.

„Imamo još Vitex, KTK … Ima firmi koje još nisu ušle u privatizaciju. Možda je ovo dobro da se preduprijede moguće negativne radnje koje su se dešavale u prošlom vremenu privatizacije.”

Kako je izvijestio Kajan, entiteti u BiH tokom proteklih godina povukli su milione eura kreditnih sredstava da bi pripremili proces privatizacije ili angažirali međunarodne konsultante koji bi pomogli da određene kompanije budu na najbolji mogući način pripremljene za prodaju.

„Međutim, izostalo je očekivano zapošljavanje, investiranje i modernizacija opreme, novi proizvodi, nova tržišta, te potrebna proizvodna i tržišna efikasnost“, kazao je Kajan.

http://bcove.me/u35tnmpg

kriminalne privatizacije

 

Izvor: Al Jazeera

Izvor:

http://balkans.aljazeera.net/makale/revizija-privatizacije-kao-politicki-obracun

24. Aprila 2012. Posted by | Uncategorized | Komentariši

Policija “češlja” dokumentaciju o sumnjivim poticajima u “Lijanovićevom” ministarstvu poljoprivrede .

Akcija u Lijanovićevom ministarstvu: Policija “češlja”dokumentaciju o poticajima
Izuzeli dokumentaciju od oko 3.000 predmeta koji se odnose na sumnjive poticaje

Akcija u Lijanovićevom ministarstvu: Policija "češlja"dokumentaciju o poticajima

Autor A. DUČIĆ | Objavljeno 20.04.2012. u 12:16

Pripadnici Federalne uprave policije (FUP), kako nezvanično saznaje “Dnevni avaz”, su od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH izuzeli dokumentaciju od oko 3.000 predmeta koji se odnose na sumnjive poticaje za poljoprivredu u iznosu od 78 miliona maraka! Zvanični izvori, iz kabineta direktora FUP-a Dragana Lukača, jučer nam nisu mogli potvrditi ni demantirati ovu informaciju, dok resorni ministar Jerko Ivanković Lijanović nije odgovarao na naše pozive i poruke.

Jednokratni iznosi

Prema saznanjima našeg lista, pripadnici FUP-a posebno istražuju navode o jednokratnim iznosima od 800 KM koji su podijeljeni i osobama koje se ne bave poljoprivredom. Mediji su nedavno objavili spisak od 6.931 korisnika u Srednjobosanskom kantonu. Od toga je oko 850 njih dobilo jednokratnu pomoć. Izražena je sumnja da su poticaje mahom dobili članovi ili simpatizeri Narodne stranke radom za boljitak, čiji je Lijanović potpredsjednik.

Sead Jeleč, sekretar Udruženja poljoprivrednika BiH, izjavio je za “Avaz” da je ministru Lijanoviću omogućeno da donosi programe za poljoprivredu po vlastitom nahođenju.

– Radi se o nekontroliranoj i protivzakonitoj podjeli poticaja. Osim sumnjive raspodjele jednokratne pomoći, apsurd je i da ovo ministarstvo plaća milione trgovačkim centrima koji se odluče da domaće proizvode stave na svoje police. Ovo ministarstvo na široka vrata uvodi korupciju – kazao je Jeleč.

On je, također, istakao da je presedan da jedino u FBiH Parlament nema kontrolu nad novčanim poticajima.

Izvor:

http://www.dnevniavaz.ba/vijesti/teme/91359-munjevita-akcija-policije-u-lijanovicevom-ministarstvu-fup-istrazuje-dokumentaciju-o-poticajima-za-poljoprivredu.html

 

Borci protiv korupcije u akciji !

Abdulah Gagić uputio pismo ministru Ivankoviću Lijanoviću: Čeka li i peradare FBiH crni scenarij?

Zašto na federalnom nivou ne postoji volja da se peradarstvu pruži sistemska podrška, pita se Gagić

Autor A. Nu. | Objavljeno 18.04.2012. u 12:15

Faksimil pisma koje je otišlo na adresu ministra

Želim u direktnom razgovoru dobiti objašnjenje za neshvatljiv i ignorantski odnos federalnog ministara poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva prema intenzivnoj peradarskoj proizvodnji u Federaciji BiH, napisao je, između ostalog, predsjednik Peradarske asocijacije FBiH Abdulah Gagić u pismu koje je uputio ministru Jerku Ivankoviću Lijanoviću u nadi da će dijalogom pronaći najbolje rješenje za program podsticaja za tekuću godinu.

Gagić je još naglasio da mu nije jasno kako na federalnom nivou ne postoji čak ni volja da se intenzivnom peradarstvu pruži sistemska podrška.

– Na tržištu realno možemo isporučiti kroz jaja i meso peradi više od 26.000 tona biološki visoko vrijednih namirnica animalnog porijekla. Zato tražimo da se u programu novčane podrške za 2012. osigura podsticanje realno ostvarive proizvodnje brojlerskog mesa i konzumnih jaja – pojasnio je Gagić.

Ministar Ivanković Lijanović istakao je da peradarska proizvodnja zauzima važno mjesto na tržištu te da će se zasigurno naći u programu podrške. On je dodao da je za ovu godinu za podsticaje planirano 78 miliona maraka, što je za 40 posto više nego lani, kada su izdvojena 54 miliona KM.

– Narednih nekoliko dana napravit ćemo analizu zahtjeva i pronaći rješenja kako da peradarstvo kratkoročno preživi, a dugoročno izdrži nelojalnu konkurenciju koja dolazi iz susjednih zemalja, posebice iz EU – kazao je Ivanković Lijanović, dodajući da će u saradnji s Ministarstvom trgovine pronaći i rješenje kako bi na našim policama bilo zastupljeno mnogo više domaćih proizvoda.

Faksimil pisma koje je otišlo na adresu ministra

Pozvana u pomoć i Vlada

Gagić traži da i Vlada FBiH i Ministarstvo poljoprivrede pronađu sredstva za povoljnu kupovinu uljarica i žitarica.

– Potrebno je osigurati sredstva za službene kontrole i praćenje zdravstvenog statusa peradi i robe peradskog porijekla u iznosu od 100.000 KM. Ministar Lijanović trebao bi podsticati nadležne državne strukture da odmah poduzmu korake kako bi se preduprijedile negativne posljedice skorog pristupanja Hrvatske EU – dodao je Gagić.

 

Izvor:

http://www.dnevniavaz.ba/vijesti/biznis/90965-abdulah-gagic-uputio-pismo-ministru-ivankovicu-lijanovicu-ceka-li-i-peradare-fbih-crni-scenarij.html

 

20. Aprila 2012. Posted by | Uncategorized | Komentariši

Republika Srbija : Četiri privatizacije posebno sporne za EU, uskoro prva hapšenja

Tamara Spaić | 20. 04. 2012. – 07:22h | Komentara: 138
Pod pritiskom zahteva iz Evropske komisije da se ispitaju 24 sporne privatizacije, Republičko tužilaštvo sprema uskoro i prva hapšenja vezana za slučajeve visoke korupcije i kriminala, saznaje “Blic” iz izvora u Vladi. Evropska komisija je posebno zainteresovana za prodaje “Sartida”, “Jugoremedije”, “Mobtela” i ATP “Vojvodina”, pa se očekuje da će jedan od tih slučajeva biti otvoren ovih dana.
U nedavno usvojenoj rezoluciji Evropskog parlamenta vlasti u Srbiji su pozvane da odmah preispitaju privatizacije i prodaje firmi, a izvestilac za Srbiju Jelko Kacin ističe da “odgovore na sve to moraju dati organi srpske države i da se samo na taj način može povratiti poverenje u Srbiju i vratiti strani ulagači”.

Stranke u Srbiji su svesne da birači od njih očekuju uverljivi signal da su konačno spremne da prekinu sa kriminalom i korupcijom i pljačkanjem imovine građana. Najavu mogućih hapšenja treba posmatrati i u tom svetlu, jer uvredljiva je činjenica da se biračima obećava raskid sa kriminalom i korupcijom, a da nijedan izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije koji se tiče tih privatizacija nije procesuiran.

Većina umešanih u sporne privatizacije imala je uvek zaštitu stranaka koje su bile ili su u vlasti. Očigledno će i naprednjaci krenuti tim putem, jer je jedan od bivših direktora Agencije Vladimir Galić jedan od funkcionera SNS u Vojvodini.
Nasuprot tome, procesuirane su krivične prijave i tužbe za klevetu podnete protiv Verice Barać, predsednice Saveta.

– Od 2000. godine do danas postoji puni negativan kontinuitet u postupanju stranaka koje su kada su dolazile na vlast postavljale svoje ljude u Agenciju za privatizaciju. O nama samima najviše govori to što neko sa strane mora stalno da nas upozorava da preispitamo ono što nije dobro. Sledeća vlada bi trebalo da prečešlja svaku od tih privatizacija i napravi elaborat o svakom pojedinačnom slučaju dokle se stiglo i šta se postupkom želi postići. Sve to mora da se zasniva na postupanju državnih organa – kaže za “Blic” Branko Pavlović, jedan od bivših direktora Agencije za privatizaciju.

Pavlović upozorava da su neke od spornih privatizacija na koje ukazuje Evropska komisija, kao što su “C market” ili “Srbolek”, gde je najodgovorniji u pritvoru, već završene ili se odmaklo u postupku.

– “Sartid” verovatno neće ni biti otvaran jer je ceo posao rađen pod patronatom Amdasade SAD u Srbiji. Ipak, cela privatizacija je ništa u poređenju sa postupanjima u bankama u državnom vlasništvu u kojima je država izgubila 800 miliona evra – smatra Pavlović.

Sporna privatizacija „Jugoremedije“
Tužilaštvo je odlučno da sve te privatizacije iz prošlosti ispita do svakog detalja jer od naših rezultata zavisi evropska perspektiva naše države, a u postupcima neće i ne može biti zaštićenih, kazao je juče Tomo Zorić, portparol Republičkog javnog tužilaštva.

Izvor:

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/317958/Cetiri-privatizacije-posebno-sporne-za-EU-uskoro-prva-hapsenja

 

20. Aprila 2012. Posted by | Uncategorized | Komentariši

Republika Srbija: Ustanovljeno priznanje “Verica Barać”

Tanjug | 17. 04. 2012. – 16:19h | Komentara: 10
Nekoliko organizacija ustanovilo je priznanje za borbu protiv korupcije “Verica Barać” kao znak sećanja na predsednicu Saveta za borbu protiv korupcije, koja je preminula je 19. marta ove godine, saopštilo je danas Društvo sudija Srbije.

To priznanje biće dodeljivano svakog 19. marta ove godine, saopštilo je danas Društvo sudija Srbije.

To priznanje biće dodeljivano svakog 19. marta pojedincima ili organizacijama koji su ostvarili bitne rezultate u borbi protiv korupcije.

Članovi odbora za ustanovljenje ovog priznanja izrazili su uverenje da Srbija može da postane poštena i moderna država ako joj je korupcija stalna meta, a to znači ako se državni organi bore protiv korupcije i kažnjavaju je, utoliko oštrije ukoliko je vrše moćniji, i ako pojedinci u državnim organima i izvan njih, na delu pokazuju značaj lične snage i angažmana u otkrivanju ili sprečavanju prevara.

Odbor za ustanovljenje Priznanja “Verica Barać” čine dr Dragana Jovanović, koordinatorka NVO Doktori protiv korupcije, Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije, dr Danilo Šuković, član Saveta za borbu protiv korupcije, Vladimir Radomirović, urednik portala Pištaljka i dr Draško Karađinović, koordinator NVO Doktori protiv korupcije.

Izvor:

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/317694/Ustanovljeno-priznanje-Verica-

Umrla Verica Barać, jedan od najvećih boraca protiv korupcije u Srbiji

Beta | 19. 03. 2012. – 11:29h 14:17h | Foto: M. Đurica | Komentara: 178
Predsednica Saveta Vlade Srbije za borbu protiv korupcije Verica Barać umrla je posle duže i teške bolesti.

Verica Barać je pokretala brojne teme o korupciji i u javnosti je prepoznata kao jedna od najvećih boraca u Srbiji protiv te društvene pošasti.

Rođena je 14. juna 1955. godine u Mrčajevcima kod Čačka, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju, a u Beogradu je 1980. diplomirala na Pravnom fakultetu i položila pravosudni ispit.

Prvih sedam godina radila je u PKB-u Beograd, a zatim se vratila u Čačak, gde je radila kao pravnik u opštinskom komitetu za urbanizam. Od 1997. do 2000. bila je javni pravobranilac opštine Čačak.

U vreme vojne intervencije NATO snaga na SR Jugoslaviju, javno je protestovala protiv rata i režima Slobodana Miloševića. Bila je jedan od lidera Građanskog parlamenta Čačka, a kad se on pod jakim pritiscima vlasti, pocepao, osnovan je 2. septembra 1999.

Građanski parlament Srbije (GPS), kao asocijacija svih građanskih parlamenata udruženih u zajedničku borbu za demokratske promene. Verica Barać je bila portparol i predsedavajući GPS-a od osnivanja do maja 2003.
Posle oktobarskih promena smenjena je sa mesta opštinskog pravobranioca, iako je opštinska skupština podržala izveštaj o radu te službe.

Bila je poverenik čačanske kancelarije G 17 plus, koja je u Čačku počela sa radom 17. aprila 2000. Za predsednika Saveta za borbu protiv korupcije Vlade Srbije, koji je formiran u decembru 2001, izabrana je 23. maja 2003. Dobitnica je Povelje za građansku hrabrost “Dragoljub Stošić” za 2008, koju dodeljuju Unija sindikata i Kuća pravde Strazbur.

Dobitnica je nagrade “Vite poziva” za 2011. godinu koju nevladina organizacija Liga ekspetara LEX na svetski dan ljudskih prava pojkedincima koji su se istakli u svojim profesijama. Nije bila član nijedne stranke.

Izvor:

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/312815/Umrla-Verica-Barac-jedan-od-najvecih-boraca-protiv-korupcije-u-Srbiji

 

 

20. Aprila 2012. Posted by | Uncategorized | Komentariši

Korajlić: Jedino BiH nije napravila napredak u borbi protiv korupcije

U Transparency Internationalu upozoravaju da su posljedice korupcije nemjerljive

Autor Fena | Objavljeno 13.04.2012. u 03:29

Ivana Korajlić

Ivana Korajlić

U posljednjih pet godina sve zemlje Balkana, osim Bosne i Hercegovine (BiH), postigle su određene napretke kada je u pitanju borba protiv korupcije, a jedino BiH već godinama stoji u mjestu, kaže u razgovoru za Fenu glasnogovornica Transparency Internationala BiH Ivana Korajlić.

To je vidljivo, podsjeća, ne samo iz istraživanja o percepciji korupcije koje provodi ta nevladina organizacija.

-Dovoljno je pratiti medije iz regiona da biste vidjeli da su susjedne zemlje ozbiljnije shvatile, prije svega procesuiranje korupcije i to one na najvišim nivoima vlasti, dok BiH do sada nije imala nijedan slučaj gdje je neki visoko pozicionirani zvaničnik završio u zatvoru zbog korupcije, ilustruje Korajlić.

Ona podsjeća da se, po Indeksu percepcije korupcije, na listi od 182 zemlje, BiH nalazi između 91. i 94. mjesta, koje dijeli sa zemljama kao štu su Zambija i Trinidad i Tobago.

U poređenju sa zemljama bivše Jugoslavije, BiH se nalazi iza Slovenije koja je na 35. mjestu, Hrvatske (66. mjesto), Makedonije (69. mjesto), Srbije (86. mjesto), dok je opet jedino UNMIK Kosovo iza BiH, na 112. mjestu.

U Transparency Internationalu upozoravaju da su posljedice korupcije nemjerljive.

-Mi imamo potpuno iskrivljeni način na koji funkcioniraju institucije, način na koji se (zlo)upotrebljavaju državna sredstva, način na koji ljudi dolaze do pozicija, do toga da kompletan sistem, usljed ovakve moralne degeneracije, ustvari funkcioniše u interesu šačice pojedinaca, konstatira Korajlić akcentirajući da se to odražava na svakog pojedinca u našoj državi.

-Posljedice korupcije vide se i po tome koliko je ‘običnim ljudima’ teško doći do posla, koliko je teško doći do osnovnih prava – obrazovanja, zdravstvene njege, i mnogo čega drugog. Suvišno je i govoriti koliko je korupcija unazadila ekonomiju države, uništila ambijent za strane investicije i upropastila već postojeća preduzeća, kroz netransparentnu i neodgovornu privatizaciju i neodgovorno poslovanje javnim preduzećima, ilustruje Korajlić.

Ona kao argument navodi i izvještaj Svjetske banke o „lakoći“ poslovanja u BiH, odnosno koliko je procedura neophodno kako bi se započeo posao i otvorila firma u našoj državi, te dobile dozvole za gradnju i poslovanje.

-Ogromna birokratija, koja je na svu tu svoju kompleksnost, još i opterećena koprupcijom će svakog ozbiljnog investitora odvratiti od ulaganja u ovu državu, jer ukoliko mora proći 20-ak prepreka i izvaditi isto toliko dozvola, a da mu pritom na svakom koraku još i traže nešto zauzvrat, taj isti investitor će odustati i svoj novac uložiti u neko perspektivnije tržište, kaže Korajlić.

U Transparency Internationalu smatraju da primjer našeg sjevernog susjeda može biti veoma slikovit i poučan za BiH.

– Hrvatska je, prije svega, ozbiljno shvatila ulazak u Evropsku uniju i uvjete koje mora da ispuni za priključenje. Najbolji način da pokaže tu ozbiljnost bilo je upravo kroz procesuiranje političke korupcije. U BiH, s druge strane, ne možemo govoriti o bilo kakvoj ozbiljnosti u ispunjavanju tih istih uvjeta jer nema stvarne političke volje za borbu protiv korupcije, zapažanje je Korajlić uz konstataciju da se u našim prilikama borba protiv korupcije koristi za unutarstranačke obračune.

– Do sada su se pokretali slučajevi samo onda kada je bilo neophodno ukloniti nekoga s političke scene. S druge strane, ni pravosuđe ne radi svoj posao, usljed političkih pritisaka, kao i zbog izražene samocenzure, gdje jednostavno postoji strah od procesuiranja osjetljivijih slučajeva, posebno ako su u njih umiješani oni koju su u tom trenutku na vlasti, navodi glasnogovornica Transparency Internationala za Fenu i podsjeća na slučajeve istraga o korupciji na najvišim nivoima koje se se uvijek završavale prekidima i obustavama istraga.

U Transparencyu zato upiru prstom u najveći problem BiH – neprovođenje zakona.

-Možemo imati najbolji zakonski okvir na svijetu koji neće imati nikakvog efekta jer te iste zakone ne provodimo. BiH, prema brojnim istraživanjima se nalazi među zemljama s najvećim jazom između zakona i njihove provedbe, a u isto vrijeme, sve se radi kako bi se i ovi zakoni koje imamo unazadili i kako bi se legalizovale zloupotrebe, kaže Korajlić ističući slučaj s posljednjim inicijativama za izmjene Zakona o sukobu interesa, Zakona o finansiranju političkih stranaka i Izbornog zakona, pa čak i nedavnom odlukom Suda BiH da se imovinski kartoni javnih zvaničnika više ne objavljuju.

-Dakle, na javnoj sceni pred očima građana mi imamo nastojanja da se sistematski ukinu bilo koji oblici odgovornosti onih koje biramo na izborima, naglašava ona.

U iskustvima zapadnih demokratija, najsvježiji primjeri ostavki u Njemačkoj, Velikoj Britaniji i zemljama Skandinavije, presudan je pritisak javnog mnijenja koje je u funkciji očuvanja jasnog odnosa prema općem interesu i javnom novcu. U takvom kontekstu u Transparency Internationalu su svjesni stare matrice na kojoj kod nas funkcioniše javnost.

-Zemlje koje uzimamo za primjer imaju veoma dugu tradiciju građanskog aktivizma. Građani BiH se, s druge strane, tek trebaju naviknuti na taj koncept jer se kod nas još nije promijenilo shvatanje usađeno u prethodnom sistemu da su građani tu da služe institucijama i vlasti, umjesto da bude obrnuto. S druge strane, vlasti nemaju sluha za inicijative ono malo nevladinih organizacija koje pokušavaju nešto promijeniti, dok se u isto vrijeme medijske slobode guše kroz napade na medije, ili što je posebno popularno u zadnje vrijeme, kroz davanje donacija medijima i osiguranje njihove podrške kroz novac. Kada sve to spojite, dobijete otvoren put strankama na vlasti da praktično rade šta žele bez ikakvih posljedica i bez otvorene reakcije javnosti, zaključuje u razgovoru za Fenu glasnogovornica Transparency Internationala BiH Ivana Korajlić.

20. Aprila 2012. Posted by | Uncategorized | Komentariši

Komesar EU za proširenje Štefan Füle: Borba protiv korupcije u BiH je ključna za EU

Prerano nagađati o datumima za kandidatski status vaše države

Füle: Nema preskakanja stepenica na putu ka Briselu

Füle: Nema preskakanja stepenica na putu ka Briselu

Autor Amil DUČIĆ | Objavljeno 20.04.2012. u 06:12

Füle: Nema preskakanja stepenica na putu ka Briselu
Borba protiv korupcije bit će od ključnog značaja za Bosnu i Hercegovinu u procesu koji ovoj zemlji predstoji kako bi postala članica Evropske unije, poručio je u ekskluzivnom intervjuu za “Dnevni avaz” evropski komesar za proširenje Štefan File (Fule).

Uprkos velikoj zauzetosti zbog obaveza u Briselu, Strazburu i Poljskoj, gdje je održao brojne sastanke s evropskim zvaničnicima, File je, ipak, izdvojio vrijeme za naš list i time bosanskohercegovačkoj javnosti odaslao važne poruke EU u ovom momentu.

File se u intervjuu za “Dnevni avaz” osvrnuo na predstojeći period u kojem se od naše države očekuje da ispuni obaveze kako bi predala kredibilnu aplikaciju za članstvo u EU. Evropski komesar za proširenje između ostalog se osvrnuo i na nemogućnost implementiranja presude Evropskog suda u Strazburu u slučaju “Sejdić – Finci” te na moguće implikacije za našu državu ulaskom Hrvatske u EU.

Kredibilan zahtjev

Kakve su uopće šanse da BiH ove godine dobije status kandidata za EU?

– Pristupanje EU postepen je proces, u kojem vaša zemlja, uz pomoć EU, pravi jedan korak za drugim. Ovdje nema preskakanja s jednog na treći korak. Podnošenje aplikacije za članstvo zahtijeva nekoliko važnih koraka. Od samog početka BiH treba dokazati da napreduje i da može podnijeti kredibilan zahtjev za članstvo u EU. Prioriteti za BiH kako bi napredovala na putu ka EU dobro su poznati vašim političkim zvaničnicima i institucijama.

Sljedeći korak u procesu evropske integracije je da Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SAA) stupi na snagu. Tu će biti potrebno ispuniti obaveze iz SAA, što je na kraju i ključni element za vjerodostojnu aplikaciju za članstvo. Nakon uvjerljive aplikacije za članstvo, zemlje članice EU mogu zatražiti od Evropske komisije (EK) da pripremi mišljenje o spremnosti zemlje za početak pregovora sa EU.

U tom kontekstu, tehnički proces pitanja i odgovora koji pokriva područja iz Kopenhaških kriterija mora biti spreman. Da bi bila u mogućnosti da osigura pouzdane i ažurne statističke podatke, BiH će morati provesti popis stanovništva.

Nakon što EK dostavi mišljenje, države članice EU odlučit će hoće li BiH u tom slučaju odobriti status kandidata. Stoga je, u svjetlu svih ovih nužnih koraka koje BiH treba napraviti, u ovoj fazi prerano nagađati o neki datumima.

Kako gledate na poteškoće s usvajanjem državnog budžeta, koje su izazvale svojevrsni sukob između stranaka na vlasti?

– Evropska komisija u više navrata je istakla potrebu da brzo bude usvojen budžet za 2012. godinu. Tražili smo ovo iz brojnih razloga, a tiču se dobrog ekonomskog upravljanja, zatim da bi se osiguralo odgovarajuće finansiranje institucija koje igraju ključnu ulogu u integraciji BiH u EU, a to je, naprimjer, Agencija za borbu protiv korupcije, te pokretanje ključnih reformi kako bi ova zemlja krenula naprijed.

Jasni uvjeti

Presuda Evropskog suda u Strazburu u slučaju “Sejdić – Finci” još nije implementirana. Imaju li institucije EU u ovom trenutku uopće strpljenja za vlasti u BiH?

– Žalosno je što zajednička parlamentarna komisija zadužena za provedbu odluke “Sejdić – Finci” još nije postigla dogovor o potrebnim ustavnim amandmanima. Stalno ponavljam da Bosna i Hercegovina mora pokazati vjerodostojni napor da donese svoj ustav i zakone u skladu s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i odlukom Suda u Strazburu. Provedba odluke “Sejdić – Finci” uvjet je da SAA stupi na snagu, a na kraju i za samo podnošenje aplikacije za članstvo u EU.

Postoje mišljenja da će granica između Hrvatske i BiH biti velika prepreka za našu zemlju i za njene privrednike nakon što Hrvatska uđe u EU. Kakav je Vaš stav?

– To neće biti velika prepreka. Nakon ulaska Hrvatske, granica ove zemlje sa BiH postat će vanjska granica EU. To, samo po sebi, ne bi trebalo stvoriti probleme ako su sve strane dobro pripremile zakonsku, administrativnu i fizičku infrastrukturu. Što se tiče prelaska granica za građane, postojeća vizna liberalizacija za BiH znači da ne bi trebalo biti nikakvih značajnih problema. Postojeće obaveze moraju se izvršavati.

Što se tiče trgovinske razmjene poljoprivrednih proizvoda ili izvoza hrane u cjelini, BiH će morati hitno poduzeti sve potrebne mjere kako bi se nadogradila struktura ovih proizvoda i osigurala učinkovita provedba politike sigurnosti hrane iz oblasti zakonodavstva EU.

To je važno kako bi se Evropskoj komisiji omogućilo da, naprimjer, izda akreditacije BiH za izvoz poljoprivrednih proizvoda u EU, kao što su mliječni proizvodi, meso i med.

Javni sektor

Kakvo je Vaše viđenje stalnog rasta korupcije u BiH? Velike akcije pravosudnih organa kao u Hrvatskoj izgleda da u BiH nisu na vidiku.

– Kao što je navedeno u posljednjem Izvještaju o napretku 2011. godine, EK smatra da je BiH još u ranoj fazi u borbi protiv korupcije. Komisija je, također, navela da ovaj fenomen i dalje prevladava na mnogim područjima, a ozbiljan je problem u javnom i privatnom sektoru. Komisija pomno prati zbivanja u borbi protiv korupcije, i to kroz mehanizme u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja. Osim toga, održivost i konzistentnost reformi u ovom i u drugim relevantnim sektorima i dalje se periodično procjenjuju i nakon liberalizacije viznog režima. Treba naglasiti da su pitanja borbe protiv korupcije u samom srcu Kopenhaških kriterija.

UNHCR nam je rekao da je većina izbjeglica u Srbiji

Velika donatorska konferencija za izbjeglice, pod pokroviteljstvom Evropske komisije, bit će održana 24. aprila u Sarajevu. Možete li komentirati činjenicu da će Srbija dobiti 335 miliona eura, a BiH, naprimjer, tek 120 miliona eura? Prema ovome, može se zaključiti da je Srbija više pogođena ratom nego BiH!

– Regionalni program za izbjeglice zajednička je inicijativa četiri partnerske zemlje kako bi se osigurala konačna i trajna rješenja za sva otvorena pitanja na ovom području. Komisija je samo jedan, iako najveći, od donatora. Odgovarajući politički sporazum, Beogradska deklaracija, postignut je između četiri zemlje: BiH, Srbije, Hrvatske i Crne Gore, a potpisan je u novembru prošle godine. Podatke za BiH dali su sami predstavnici ove zemlje.

Iako EK finansijski podržava ovu konferenciju, karakter programa treba se gledati s regionalnog aspekta. Potrebno je pronaći održiva rješenja za izbjeglice i raseljene osobe koje su u najvećoj potrebi, a ta rješenja trebaju se temeljiti na dva načela: dobrovoljni povratak i lokalne integracije. A to su, ipak, odluke izbjeglica.

Program je, dakle, vezan uz izbjeglice, a ne uz države. Na temelju podataka UNHCR-a, prema istraživanjima koja provode međunarodne organizacije za migracije, većina ugroženih izbjeglica zaista se nalazi u Srbiji.

 

Izvor:

http://www.dnevniavaz.ba/vijesti/intervju/91300-intervju-komesara-eu-za-prosirenje-stefana-filea-borba-protiv-korupcije-u-bih-je-kljucna-za-eu.html

 

20. Aprila 2012. Posted by | Uncategorized | Komentariši

Izvršni direktor TIBiH Srđan Blagovčanin: Korupcije je sve više!

 

Blagovčanin: Desetine miliona maraka nestaju
Institucije potpuno ispražnjene od sadržaja, a stvarna moć u rukama nekolicine političkih lidera

Autor Amil DUČIĆ | Objavljeno 19.04.2012. u 06:16

Blagovčanin: Desetine miliona maraka nestaju
Izvršni direktor organizacije “Transparency International BiH” (TIBiH) Srđan Blagovčanin kazao je u intervjuu za “Dnevni avaz” da korupcija nije samo suštinska prepreka provođenju reformi u BiH nego ona prijeti da potpuno uruši sve što je do sada postignuto na planu izgradnje države i institucionalnog okvira.

Bez rezultata

– Da budem potpuno jasan, kada budemo imali situaciju da politički lideri i visokopozicionirani zvaničnici budu procesuirani, moći ćemo govoriti o uspjesima u borbi protiv korupcije – istakao je Blagovčanin.

Međunarodni zvaničnici, od američkog ambasadora Patrika Muna (Patrick Moon) do šefa Delegacije EU u BiH Petera Sorensena, u posljednje vrijeme snažno potenciraju borbu protiv korupcije. Koliko su indikativni ovakvi zahtjevi usmjereni prema bh. vlastima?

– Zahtjevi iz Brisela su jasni, svaka zemlja na putu pridruživanja EU mora pokazati vrlo konkretne rezultate na planu borbe protiv korupcije. To, naravno, znači da niko ne smije biti iznad zakona bez obzira na to koju funkciju obavlja i kojoj partiji pripada. Mislim da više deklarativna opredjeljenja ne znače ništa, neophodni su rezultati u procesuiranju korupcije, posebno one političke.

Samo na papiru

U kojoj je mjeri sistemska korupcija u našoj državi uzela maha?

– Nažalost, relevantna istraživanja pokazuju da je korupcija u BiH postala predominantan model političkih, ekonomskih i ukupnih društvenih odnosa. U tom smislu, najopasniji pojavni oblik je politička korupcija. Dakle, situacija u kojoj su institucije potpuno ispražnjene od sadržaja, a stvarna moć je u rukama nekolicine političkih lidera. Problem je što se situacija s korupcijom, praktično, pogoršava, a posljednjih godina nismo vidjeli da je pravosuđe uspjelo procesuirati ijedan ozbiljniji slučaj korupcije.

Indikativna je i situacija s Agencijom za prevenciju korupcije, koja postoji samo na papiru, ali joj se sistematski onemogućava rad, jer nema ni budžet ni uposlene. To, logično, za posljedicu ima da desetine miliona maraka nestaju nekažnjeno kroz procese javnih nabavki, javne radove, koncesije i direktne transfere iz budžeta, što se čak više ne nastoji ni prikriti.

Protekle sedmice Predstavnički dom Parlamenta FBiH većinom glasova pozicije izjasnio se protiv formiranja istražnog tijela za provjeru poslovanja “BH Telecoma”. Kako to komentirate i kakva se poruka ovim potezom šalje?

– Jasno je da ne postoji spremnost vladajućih partija da se konačno uvede red u poslovanje javnih preduzeća. U pojedinim slučajevima su javna preduzeća potpuno van kontrole institucija i javnosti, što, naravno, ima za posljedicu brojne zloupotrebe koje se u njima javljaju. Pozicije u javnim preduzećima naprosto se nakon izbora kao plijen dijele između partija i zato one lojalnost duguju političkim partijama.

Privatizacijski kriminal mora biti stvar pravosuđa

Kako komentirate usvajanje jedne vrste krnjeg Zakona o reviziji privatizacije za FBiH?

– TIBiH je uvijek bio protiv revizije privatizacije kao procesa koji bi bio vođen od izvršne vlasti. Naprosto, ne postoji nijedan pozitivan primjer uspješne revizije privatizacije bilo gdje u istočnoj Evropi. TIBiH smatra da pitanje zloupotreba u privatizaciji treba prepustiti pravosuđu, koje kao nezavisna grana vlasti ima sve pretpostavke da riješi taj problem. Naša inicijativa u tom pravcu je da se uvede princip da kriminal u procesu privatizacije nezastarijeva.

 

Izvor:

http://www.dnevniavaz.ba/vijesti/intervju/91095-izvrsni-direktor-tibih-srdjan-blagovcanin-korupcije-je-sve-vise.html

 

19. Aprila 2012. Posted by | Uncategorized | Komentariši

“Krivaji” iz Zavidovića kredit od 6 miliona KM !

Na linku:

http://www.klix.ba/biznis/news/odobreno-sest-miliona-km-krivaja-konacno-stala-na-noge/120418093

je obljavljeno da je “Krivaji” odobreno novih 6 miliona KM kredita.

Prema našim sazanjima u pitanju je 6 miliona KM kredita odobrenih od strane Razvojne banke Federacije BiH, sa kamatnom stopom od 3 % , rokom otplate kredita od 5 godina i grejs periodom od jedne godine.

Smatramo da se firma u stečaju ne bi smjela dodatno zaduživati kreditima i da svako novo zaduženje dodatno obezvrjeđuje stečajnu masu a time direktno ide na štetu povjerilaca.Na 125 miliona KM duga “Krivaja” se dodatno zadužuje i sa ovih 6 miliona KM duga.

Takođe treba napomenuti da je jako poražavajuće to da “Krivaja” ni nakon šest mjeseci od ponovnog pokretanja proizvodnje  (koju još nisu na Skupštini povjerilaca odobrili i sami povjerioci jer ista još nije ni održana i upitno je dali će se povjerici složiti sa tim) , poražavajuće je to da “Krivaja” ni nakon 6 mjeseci nije postigla svoju samoodrživot, a što samo pokazuje kolika je nerentabilnost u poslovanju .I činjenica da se plaće isplaćuju daleko ispod zakonske obaveze  je dokaz da “Krivaja” bez odobrenja Skupštine povjerilaca (jer povjerioce još niko ništa nije ni pitao) stvara nove obaveze u vidu razlike u plaćama a time se obezvrjeđuje stečajna masa a što direktno isde na štetu povjerilaca.

Rezultati stečaja će se tek moći nazrijeti (i to samo nazrijeti ko u magli) nakon održavanja izvještajno-ispitnog ročišta i Skupštine povjerilaca na kojoj će se povjerioci izjasniti o eventualnom stečajnom planu reorganizacije i to ukoliko ga ponudi IP”Krivaja” i koliko isti bude kvalitetan ili ne da ga povjerici IP”Krivaja” prihvate ili ne prihvate.Ovih šest miliona KM će poslužiti samo za prvremeno zadržavanje socijalnog mira u IP”Krivaja” i dodatno su obezvrjeđivanje stečajne mase IP”Krivaja” njenim dodatnim zaduživanjem na već postojećih preko 125 miliona KM duga.

Naravno vlast situaciju u vezi sa “Krivajom” predstavlja onakvom kako njoj odgovara i sve svoje pogreške (a pogreška je što je dozvoljen stečaj) u javnosti predstavlja kao uspjeh.Zar stečaj znači uspjeh?Mislimo da to nije nikakav uspjeh? Zar nova zaduživanja “Krivaje” treba da znače uspjeh?Mislimo da to nije uspjeh, posebno iz dosadašnjeg iskustva od posljednih 6 mjeseci neuspjeha u vezi sa pokretanjem proizvodnje.Stanje u “Krivaji” je katastrofalno i strašan neuspjeh.

 

PISANJE MEDIJA:

Razvojna banka FBiH kreditom od šest miliona KM pomaže IP “Krivaja”
Potpisivanje Ugovora na pres-konferenciji, upriličenoj tim povodom pozdravio je premijer Federacije BiH Nermin Nikšić

Autor Fena | Objavljeno 18.04.2012. u 01:59

Razvojna banka FBiH
Ugovor o komisionim poslovima između Federalnog zavoda za zapošljavanje (FZZZ) i Razvojne banke Federacije BiH, koji je u funkciji očuvanja proizvodnog procesa i postojećeg nivoa zaposlenosti u IP “Krivaja” d. o. o. – u stečaju, Zavidovići, potpisan je danas u Sarajevu.

Radi se o ugovoru kojim se regulira implementacija komisione kreditne linije kod Razvojne banke FBiH iz namjenskog depozita FZZZ-a u iznosu od 6.000.000 KM, a u skladu sa Zaključkom Vlade Federacije BiH od 28. marta.

Potpisivanje Ugovora na pres-konferenciji, upriličenoj tim povodom pozdravio je premijer Federacije BiH Nermin Nikšić, podsjećajući da je taj čin rezultat ranijeg dogovora u vezi sa spašavanjem “Krivaje”.

Istaknuo je opredjeljenje Vlade FBiH da se maksimalno angažira na očuvanju svakog radnog mjesta i otvaranju novih, uz ocjenu da model spašavanja nekadašnjeg proizvodnog giganta i brenda kakav je “Krivaja” pokazuje da stečaj ne mora nužno voditi u likvidaciju, nego da može biti i nova prilika.

Premijer Nikšić iskazao je zahvalnost svima koji su doprinijeli rješavanju pitanja vezanih za “Krivaju”, a posebno radnicima koji su potvrdili veliku privrženost vlastitoj kompaniji, te uputio apel da se i grupi radnika koja je, u međuvremenu, ostala bez posla omogući uključivanje u radni proces.

Na značaj očuvanja proizvodnih kapaciteta spomenute kompanije i zaključenog kreditnog aranžmana ukazali su direktor FZZZ-a Kenan Rešo, generalni direktor IP “Krivaja” d. o. o. Suad Džindo i Ramiz Džaferović, predsjednik Uprave Razvojne banke FBiH.

Istaknuto je da je, zahvaljujući programu Vlade FBiH, proces proizvodnje u Krivaji pokrenut te da su u toj kompaniji trenutno zaposlena 1.053 radnika, a da će odobrena kreditna sredstva omogućiti nabavku repromaterijala i daljnju proizvodnju.

Ocijenjeno je da “posao” oko “Krivaje” još nije završen, ali i da ova kompanija ima perspektivu, s obzirom na to da joj se vraćaju raniji kupci te njenu orijentiranost ka izvozu.

U tom kontekstu, spomenute su i ponude za konkretne ugovore, uključujući i posao za izvjesnog francuskog kupca, vrijedan oko 15 miliona eura.

Najavljeno je,da bi nakon danas potpisanog Ugovora, “Krivaji” mogla biti odobrena i nepovratna sredstva od 1,5 miliona KM, namijenjena povezivanju staža za oko 200 radnika koji ispunjavaju uvjete za penziju.

Kreditna linija koja se implementira putem Razvojne banke FBiH podrazumijeva komisioni kredit od 6.000.000 KM, s kamatnom stopom od tri posto i otplatnim periodom od pet godina, uz grejs-period od jedne godine.

19. Aprila 2012. Posted by | Uncategorized | Komentariši