ANTI-KRIMINAL

Općinski sud u Zavidovićima gazi ljudsko pravo na suđenje u razumnom roku…

Poštovani posjetitelji ove stranice o ovoj temi ćemo detaljno pisati u narednom periodu…Pisat ćemo o tome kako Općinski sud u Zavidovićima odugovlači u nedogled sudski postupak u situacijama kada se na jednoj strani kao tužioc nađe “običan mali čovjek” a na drugoj strani vlast i kriminalizirani tajkuni.Mislimo da će Vam se priča učiniti nešto poznatom i da ste već upoznati sa sličnim situacijama ili ste ih i sami doživjeli …

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U ZAVIDOVIĆIMA
Broj: 42 0 P 014178 11 P
Zavidovići, 15.03.2012. godine

SLUŽBENA ZABILJEŠKA
Konstatuje se da je dana 15.03.2012.godine u sud pristupio tužitelj Čamdžić Amir, te se isti upoznaje da se današnje ročište neće održati, obzirom da se sudeći sudija nalazi na bolovanju, te da će stranke o zakazanom novom ročištu biti pismeno obaviještene.

Konstatuje se da je sud telefonskim putem obavijestio advokata Mehu Ajanović, Federalno pravobranilaštvo Sarajevo, Agenciju za privatizaciju ( Agenciju i pismeno putem faxa kroz SU upisnik), te vještaka da se današnje ročište neće održati, obzirom da se sudeći sudija nalazi na bolovanju, te da će stranke o zakazanom novom ročištu biti pismeno obaviještene.

Takodje se konstatuje da je i tužitelju dana 14.03.2012.godine, na njegov telefonski poziv saopćeno od strane suda da se ročište neće održati, obzirom da se sudeći sudija nalazi na bolovanju.
Bilješku uzela
Hasičić Senada

OPĆINSKOM SUDU U ZAVIDOVIĆIMA
P r e d s j e d n i c i s u d a
Veza predmet broj: 42 0 P 014178 11 P
TUŽILAC: Amir Čamdžić, JMBG:……………………, iz Zavidovica, U.Branilca grada II – Naselje Sutjeska II, Lamela I, ulaz 1., stan broj 3., .
TUŽENI: .
1.“Ferimpex“d.o.o.Zavidovići, Ul. Branilaca grada b.b. Zavidovići.
2.“Federacija Bosne i Hercegovine (Vlada Federacije BiH-Federalno ministarstvo energije,rudarstva i industrije ),zastupana po Federalnom pravobranilaštvu ,Ul. Valtera Perića, broj 15., 71000 Sarajevo.
3.Agencija za privatizaciju u Fedraciji Bosne i Hercegovine,Alipašina 41., 71000 Sarajevo.
RADI: poništenja odluka i isplate naknade štete.
Visina spora: Na osnovu sudske odluke a po Nalazu i mišljenju sudskog vještaka.
Urgencija prema predsjednici suda

Ovom urgencijom dopunjujem svoju urgenciju od 27.03.2012.godine , 04.04.2012.godine i 11.04.2012.godine, 18.04.2012.godine , 25.'4.2012.godine pošto još nisam zaprimio Rješenje o datumu održavanja ročišta za glavnu raspravu.

Ponovo podsjećam da je službenom zabilješkom broj: 42 0 P 014178 11 P od 15.03.2012.godine navedeno da se ročište za glavnu raspravu zakazano za 15.03.2012.godine neće održati , obzirom da se sudeći sudija nalazi na bolovanju, te da će stranke o zakazanom novom ročištu biti pismeno obaviještene.
Navedeno se može razumjeti kao odgoda ročišta na neodređeno vrijeme a što nije u skladu sa članom 115. Zakona o parničnom postupku Federacije BiH, a koji navodi slijedeće:
(1) Ročište za glavnu raspravu se ne može odgoditi niti odložiti na neodređeno vrijeme.
(2) Ročište za glavnu raspravu ne može se odgoditi ili odložiti duže od 30 dana, osim u slučaju iz člana 129.ovog zakona.
Takođe u članu 111. stav (3) Zakona o parničnom postupku određeno je slijedeće :
(3) Kad odgodi ročište , sud će o vremenu održavanja novog ročišta odmah obavijestiti sve pozvane.
U vezi s tim predlažem da sud u skladu sa zakonskim rokom iz člana 115.stav (2) zakaže ročište za glavnu raspravu .
Smatram krajnje neprihvatljivim odugovlačenje ovog sudskog postupka koji se vodi od 02.11.2009.godine, a posebno uzevši u obzir razmak od 08.11.2011.godine (od održanog pripremnog ročišta) do danas a što iznosi šest mjeseci i 8 dana.Dokazi su predloženi, vještak je odradio svoj Nalaz i mišljenje i postavljam opravdano pitanje kome je interes da mi i dalje odugovlači postupak i zašto to čini?To pitanje ću morati postaviti i na drugom mjestu.
U Zavidovićima, dana 17.05.2012.godine.

Tužitelj:

Amir Čamdžić, dipl.pravnik
———————————-

Svi ovi postupci, sva ovo ignorisanje mojih urgencija predsjednici Opcinskog suda u Zavidovicima me jos vise utvrdjuje u mojoj sumnji da je razlog za maratonsko odugovlacenje mog sudskog postupka 42 0 P             004345 09       P a nakon razdvajnja predmeta i 42 0 P 014178 11 P jeste samo to STO JE PREDSJENICA OPĆINSKOG SUDA U ZAVIDOVIĆIMA HAVA MUHIĆ VRŠILA PRITISAK NA POSTUPAJUĆU SUDIJU ZINETU POLIĆ DA MI ODUGOVLAČI SUDSKI POSTUPAK a iz razloga da ucini uslugu svojim kucnim prijateljima braci Mujanovic (Ismetu, Feridu i Ibrahimu) vlasnicima “Ferimpex”.d.o.o.Zavidovici a koji su postali javno poznati po kriminalnoj aferi sa privatizacijom IP “Krivaja”d.o.o.Zavidovici i stvaranjem kriminalne tvorevine “Krivaja 1884”d.o.o.Zavidovici koja je nacinila uzasnu stetu kako “Federaciji BiH, tako i radnicima IP”Krivaja”d.o.o.Zavidovicima i sire.Moja je sumnja da sve to Hava Muhic kao predsjenica Opcinskog suda u Zavidovicima  cini i zbog svog muza Besima Muhica koji je covjek od posebnog povjerenja brace Mujanovic, a bio je i izvrsni direktor u kriminalnoj privatizacijskoj tvrevini “Krivaja 1884”d.o.o.Zavidovici.Zato sto moj sudski predmet obiluje informacijama o pocinjenu privatizacijskog kriminala a u neposrednoj je vezi  sa krivičnim predmetom koji se vodi kod  Kantonalnog tuzilastva u Sarajevu pod brojem : T09 0 KTPO 0012700 09.

Smatram da svo ovoodugovlacenje postupka dolazi odatle sto tuzeni imaju debeo interes da se nikada ne donese presuda koja treba da ih direktno inkriminise (odgovorne osobe) za pocinjeni privatizacijski kriminal u vezi sa kriminalnim privatizacijskim projektom “Krivaja 1884”.

Pogledajte snimak:

 

U pitanju je privatizacijski kriminal težak u startu 300 miliona KM (oko 150 miliona eura).

22. Maja 2012. Posted by | Uncategorized | 4 komentara

Pređite na www.wordpress.com sistem blogovanja radi sigurnosti i pojačanih tehničkih mogućnosti rada.

Predlažem blogerima da svoje blogove prenesu na wordpress.com iz razloga što su mnogo bolje zaštićeni od rušenja blogova i hakiranja..Ovaj sistem se održava u Americi tako da im naši balkanski blogovski sistemi nisu ni do koljena po sigurnosti i zaštiti od rušenja i hakovanja…Sve svoje blogovoe možete prenijeti u wordpress.com sistem…Jednostavno uvezete blogove u wordpress.com sistem…
To je moje iskustvo nakon što mi je srušen i uništen jako važan blog a koji nije bio u sistemu (zaštićen sistemom) wordpress.com.

Imate u nadzornoj ploči wordpress.com sistema blogovanja jednostavnu mogućnost na ikonici alati mogućnost uvoza i prenosa cjelokupnog materijala u wordpress sistem (blog) svih svojih blogova sa drugih sistema ..Naravno ukoliko vam blog nije prethodno definitivno i nepovratno uništen rušenjem stranice i hakerskim napadima…

 

22. Maja 2012. Posted by | Uncategorized | Komentariši

Neriješeni slučajevi ubistava u Zavidovićima !

Petog maja 1996. godine oko 8: 30 na raskrsnici ulica Patrotske lige i Huseina kapetana Gradaščevića u Zavidovićima eksplodirala je eksplozivna naprava postavljena u vozilo marke Pežo 305 vlasništvo Habida Hotića. Habid Hotić (54) je u trenutku eksplozije bio u vozilu, a od posljedica dejstva eksploziva je preminuo. Vještačenjem je utvrđeno da je Hotić bio ciljana žrtva. Eksplozivna naprava punjena jakim vojnim eksplozivom, bila je postavljena tako da je njeno aktiviranje slijedilo nedugo nakon pokretanja automobila. Pripadnici MUP-a ZDK su obavili razgovor sa 129 osoba. Izvršen je pretres 52 objekta. Istraga je bila usmjerena i prema kriminogenim osobama kao i grupama koje su sklone izvšenju sličnih krivičnih djela. Izvršena je i provjera poslovanja firme ZIKO gdje je ubijeni duže vrijeme obavljao funkciju generalnog direktora. Ubistvo Habida Hotića bilo je jedno u nizu koja su se tada događala u Zavidovićima. Podmetanjem eksplozivne naprave ili na druge načine ubijeni su Boris Tešanović, Goran Keler, Jadranko Božanović, Željko Dejanović. Sva ova ubistva još su uvijek u spisima pod oznakom – Neriješen slučaj.

22. Maja 2012. Posted by | Uncategorized | 3 komentara