ANTI-KRIMINAL

Odgojila 33 napuštene djece, danas nema od čega živjeti

Odgojila 33 napuštene djece, danas nema od čega živjeti.

30. Juna 2012. Posted by | Uncategorized | Komentariši

Kriminal, korupcija i uzbunjivači (zviždači)…

Da biste pogledali VIDEO prilog, slijedite link:

Kriminal, korupcija i uzbunjivači (zviždači)…

Video

Kontekst: Korupcija i zviždači

27 juni 2012, Srijeda 21:45 CEST

Koji su uzroci i koliko su pogubne posljedice korupcije? Ko su uzbunjivači i koji su motivi njihovih aktivnosti? Šta u borbi protiv korupcije mogu uraditi građani? Koliko su zaštićeni i sigurni ljudi koji ukazuju na korupciju?

U ovom izdanju Konteksta govorimo o korupciji, uzbunjivačima i zviždačima, o ljudima koji ukazuju na korupciju.

Gosti Konteksta su: u Zagrebu – nekadašnji finansijski policajac i pomoćnik direktora za suzbijanje krijumčarenja pri Carinskoj upravi Hrvatske Robert Matijević, u Sarajevu – iz Centra za odgovornu demokratiju Bojan Bajić, inače koordinator Asocijacije uzbunjivača Bosne i Hercegovine, te u Beogradu – glavni i odgovorni urednik portala Pištaljka, bivši novinar Politike Vladimir Radomirović.

Večerašnju emisiju vodi Adnan Rondić.

 

Izvor:

http://balkans.aljazeera.net

 

28. Juna 2012. Posted by | Uncategorized | Komentariši

Mešetarenje donacijama….

Da biste pročitali tekst slijedite link:

Mešetarenje donacijama…

26. Juna 2012. Posted by | Uncategorized | Komentariši

Optužnica protiv Zehrudina Nadarevića zbog porezne utaje ….

Prema navodima optužnice, Zehrudin Nadarević je oštetio budžet BiH za ukupnu sumu od 77.933 KM

Autor Fena | Objavljeno 26.06.2012. u 01:08

Verzija za štampu Samo tekst Decrease font Enlarge font
Cazin: Porezna utaja
Cazin: Porezna utaja

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Zehrudina Nadarevića, rođenog 1982. godine u Cazinu gdje je i nastanjen, koji se tereti za krivično djelo porezne utaje.

Optuženi Zehrudin Nadarević se tereti da je od 1. do 30. aprila 2011. kao odgovorna osoba u svojstvu direktora u preduzeću „Big-fruit“ d.o.o. Cazin, nije prikazao realizaciju robe u iznosu od 458.433,93 KM preduzeća „Big-fruit“ d.o.o. Cazin, na osnovu čega nije izvršio pravilan obračun obaveza po osnovu poreza na dodanu vrijednost, niti je prijavio stvarnu realizaciju radova i usluga.
Prema navodima optužnice, Zehrudin Nadarević je na ovaj način oštetio budžet BiH za ukupnu sumu od 77.933 KM.

Optuženi Zehrudin Nadarević se tereti da je izbjegao plaćanje davanja propisanih poreznim zakonodavstvom BiH, dajući lažne podatke o činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje iznosa poreznih obaveza, čime je počinio krivično djelo porezne utaje

Optužnica je proslijeđena Sudu BiH na potvrđivanje.

26. Juna 2012. Posted by | Uncategorized | Komentariši

Javnim preduzećima se opraštaju kamate? Da li se krećemo prema ozakonjenoj negativnoj diskriminaciji u odnosu na privatni sektor?

Ako federalni Parlament prihvati Nacrt zakona o finansijskoj konsolidaciji, brojna javna preduzeća koja godinama grcaju u gubicima ili ih opterećuju višemjesečne neizimirene obaveze prema radnicima, dobavljačima, komunalijama, mogla bi ekonomski prodisati

Javna preduzeća čiju vlasničku strukturu nadzire Federacija BiH, a opterećena su pomenutim dugovanjima imat će ovim zakonom niz olakšica koje će im omogućiti da se riješe tog finansijskog balansa i krenu u tržišnu utakmicu, koja se bude otvarala preko javnog poziva.

Na primjer, za izmirenje dugovanja za električnu energiju, vodu i druge komunalne usluge s većinskim udjelom državnog kapitala predviđena je mogućnost njihovog reprogramiranja radi izmirenja pod povoljnim uvjetima. Ti uvjeti uključuju odgodu plaćanja ili mogućnost plaćanja na rate, kao i smanjenja dugovanja ako se plaćanje izvrši u određenom roku i to jednokratnom uplatom. “Finansijska konsolidacija” piše u Nacrtu zakona o finansijskoj konsolidaciji “kod pomenutih dugovanja odnosi se samo na glavni dug, dok se kamate otpisuju”.

Vijest da će se dugovanja prema dobavljačima za isporučene robe i usluge i prema zaposlenicima moći izmirivati iz gotovinskih novčanih sredstava ostvarenih prodajom dijelova privrednog društva takođe će razveseliti brojne radnike koji čekaju plaće ili uplatu doprinosa na radni staž, ali i dobavljače koji godinama potražuju svoj novac za pruženu uslugu.

Prodaja dijelova i sredstava iz javnog preduzeća odnosit će sa samo na one dijelove koji nisu uvjet obavljanja njihove osnovne djelatnosti u postupku male privatizacije ili ostvarenih prodajom imovine koja se koristila za osnovnu proizvodnu djelatnost društva, ali koja nije bila u funkciji najmanje 36 mjeseci ili je njeno korištenje, zbog tehničko-tehnološke zastarjelosti nerentabilno za proizvodnu djelatnost privrednog društva. Zakon ide u parlamentarnu proceduru.

 

Izvor:

 

http://www.revicon.info

Indikator.ba 

26. Juna 2012. Posted by | Uncategorized | Komentariši

Izmjene zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode? Da li će biti nagrađeni oni što ne plaćaju svoje obaveze?

Nakon što je Zastupnički dom federalnog Parlamenta utvrdio dopune Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode FBiH, koje omogućavaju oprost kamata svim poreznim dužnicima, u javnosti su se pojavile brojne reakcije

Ovim bi, prema procjenama, Federacija poreznim dužnicima od 1,4 milijarde KM duga mogla oprostiti oko 500 milijuna maraka.

Uvjet za potpuni otpis zateznih kamata je otplata glavnice do kraja godine, a one kompanije koje do 30.6. 2013. otplate glavnicu duga dobivaju otpis kamata od 50 posto. Ostalima se ne otpisuju dugovanja. Ovim izmjenama i dopunama se omogućava otpis zateznih kamata na javne prihode (poreze, doprinose, naknade, takse) obračunatih zaključno sa 31. prosincom/ decembrom 2011. godine.

Prema riječima Ante Krajine, federalnog ministra financija, rok za podnošenje zahtjeva za otpis duga koji je bio do 31. marta 2012. je produžen. Tako kompanije -dužnici moraju podnijeti zahtjev nadležnoj poreznoj upravi najkasnije do 30. rujna/ septembra ove godine. O tome zašto su odlučili na ovo rješenje Krajina kaže da je cilj ovog poteza rasterećenje poduzeća što će, smatra, utjecati na poboljšavanje njihove likvidnosti, te bržeg razvoja.

Federalni premijer Nermin Nikšić nam je na pitanje koliko je to pravedeno prema onima koji plaćaju redovito svoje obveze kazao da se i Vlada prilikom razmišljanja o ovim pitanjima suočavala sa sličnim dilemama tj. da li na taj način stimuliraju praksu neplaćanja. “Ono što je nas opredijelilo za ovo rješenje je to da je puno onih kompanija kojima je iznos kamate dosegao visinu glavnice. Postoje i oni gospodarski subjekti koji objektivno nisu svojom krivicom došli u takvu situaciju”, navodi premijer.

Tome u prilog navodi primjer jedne bh. kompanije, koju nije htio imenovati, a u kojoj su investitori prilikom privatizacije zatekli neizmirene obveze po osnovi javnih prihoda. “Oni su ispunili sve druge stavke iz privatizacijskog ugovora osim te jer dug iznosi 3, 7 milijuna, a kamate preko četiri milijuna KM. Sada imaju problem da se pojavljuju na tržištu jer ne mogu dobiti potvrdu da su izmirili sve obveze. Sa druge strane imaju banku koja ih dobro prati i koja im je spremna osigurati sredstva da otplate taj dio glavnice i da im se te kamate otpišu. Ne znam je li to pravedno ili ne, ali ono što znam je da to može prilično doprinijeti stabilizaciji fondova”, navodi premijer. Dodaje da je druga alternativa da se ide sa prinudnom naplatom i otvori stečaj.

Zbog svega toga cijenimo da postoji veliki broj subjekata koji zapošljavaju veliki broj radnika i da nakon otpisa zateznih kamata mogu doći u situaciju da budu likvidni i nastave raditi. “Osim toga imamo i vrlo ozbiljnu namjeru da idemo i u reformu propisa kojima će neplaćanje doprinosa prilikom isplate plaća smatrati kaznenim djelom”, kazao je Nikšić.

 

Izvor:

Izmjene-zakona-o-visini-stope-zatezne-kamate-na-javne-prihode

 

 

Ekapija

26. Juna 2012. Posted by | Uncategorized | Komentariši

“Bosnalijek” pod “lupom” Tužilaštva Kantona Sarajevo…

Da biste pročitali tekst slijedite link:

“Bosnalijek” pod “lupom” Tužilaštva Kantona Sarajevo…

26. Juna 2012. Posted by | Uncategorized | Komentariši

Kako je upropašten “Energoinvest” iz Sarajeva …

Da biste pročitali tekst slijedite link:

Kako je upropašten “Energoinvest” iz Sarajeva …

 

Političke stranke su pravne osobe..Krivični zakon poznaje krivični postupak protiv pravnih osoba..Ukoliko se u krivičnom postupku dokaže da su pravne osobe počinile krivično djelo može im se kao kazna zabraniti i rad.Političke stranke su takođe pravne osobe…

 

26. Juna 2012. Posted by | Uncategorized | Komentariši

Pravo na djelotovorni pravni lijek za kršenje ljudskih prava

Pravo na djelotovorni pravni lijek za kršenje ljudskih prava.

25. Juna 2012. Posted by | Uncategorized | Komentariši

Instrumenti Ujedinjenih naroda

Instrumenti Ujedinjenih naroda.

25. Juna 2012. Posted by | Uncategorized | Komentariši